● Przetworniki Temperatury ● Przetworniki Wilgotności Względnej ● Przetworniki CO2 ● Przetworniki Różnicy Ciśnień ● Przetworniki Ciśnienia Atmosferycznego ● Przetworniki Sygnałów Analogowych ● Przetworniki Stężenia LZO (VOC) ● Przetworniki Pyłów Zawieszonych (PM)Krótka charakterystyka rodziny produktów APONE:


MiOne - kompaktowy przetwornik temperatury, wilgotności względnej powietrza z wyświetlaczem

SiOne - przetworniki temperatury, wilgotności względnej, CO2, różnicy ciśnień, ciśnienia atmosferycznego, sygnałów analogowych, stężenia LZO (VOC), pyłów zawieszonych (PM)

PiOne - kompaktowy kanałowy przetwornik temperatury i wilgotności

LiOne - przetwornik temperatury i wilgotności względnej powietrza z interfejsem Ethernet

RiOne - rejestrator temperatury i wilgotności względnej powietrza