{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:”ABC Przetworników”,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_base”,”id”:”title-base”,”image”:””,”breadcrumbs”:true,”white”:true}},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_R6sCW”,”column_width”:”col-md-4″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”8SYxx”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”A”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_text_block”,”id”:”r5MLW”,”css_classes”:”text-justify “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”Amper – podstawowa jednostka natężenia prądu elektrycznego w układzie SI. Amperomierz – przyrząd pomiarowy wykorzystywany do pomiaru natężenia prądu. APONE – marka urządzeń pomiarowych, wykorzystywanych do pomiaru i monitoringu takich parametrów jak temperatura, wilgotność względna, ciśnienie atmosferycznego, różnicy ciśnień i przepływu, stężenie dwutlenku węgla (CO2), stężenia lotnych związków organicznych (LZO/VOC), pyłków zawieszonych (PM) i/lub sygnałów analogowych.\n”},{“component”:”hc_space”,”id”:”S74NF”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:””,”height”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_kcmbj”,”column_width”:”col-md-4″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”V7jm3″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”B”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_text_block”,”id”:”KxuPu”,”css_classes”:”text-justify “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”Bar – jedna z jednostek miary ciśnienia, 1 bar = 100 kPa = 1000 hPa.\nBarometr – przetwornik mierzący ciśnienie atmosferyczne w zakresie 800…1100 hPa. Bit – najmniejsza jednostka informacji, przyjmująca jedną z dwóch wartości: 0 lub 1.”}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_97egn”,”column_width”:”col-md-4″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”hX1eh”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”C”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_text_block”,”id”:”PZ4Bb”,”css_classes”:”text-justify “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”Celsjusz – Anders Celsjusz w 1742 roku opracował skalę temperatur nazywaną skalą Celsjusza, która jest powszechnie stosowana w wielu krajach, w tym w Polsce. Ciśnienie – w przypadku gazów jest funkcją objętości, masy i temperatury; rozróżniamy ciśnienie bezwzględne (absolutne) wyrażone względem próżni oraz ciśnienie względne wyrażone względem ciśnienia panującego w otoczeniu; wybrane jednostki miary ciśnienia: paskal (Pa), hektopaskal (hPa), bar (bar), milibar (mbar), psi (psi). Ciśnienie atmosferyczne – TODO \nCO2 – dwutlenek węgla (ditlenek węgla) to nieorganiczny związek chemiczny występujący w atmosferze w stanie gazowym; stężenie dwutlenku węgla na świeżym powietrzu w Polsce wynosi około 0.04% (400 ppm); parametr CO2 określa jakość powietrza, również w budynkach, dlatego jest parametrem coraz częściej monitorowanym przez systemy HVAC, systemy BMS. Czujnik – określany również jako sensor to urządzenie rejestrujące zmianę wybranej wielkości fizycznej; przykładowe czujniki: czujnik temperatury, czujnik wilgotności, czujnik CO2, czujnik ciśnienia.\n”}]}],”section_settings”:””},”section_tSdIJ”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_tSdIJ”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”RtL2k”,”column_width”:”col-md-4″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”K3p0v”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”D”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_text_block”,”id”:”yBsRg”,”css_classes”:”text-justify “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”Delta P – potocznie określenie przypisane parametrowi różnicy ciśnień; różnicę ciśnień zazwyczaj kontroluję się przy filtrach, dmuchawach powietrza lub w instalacjach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych; APONE oferuje przetworniki delta P, czyli przetworniki różnicy ciśnień.”},{“component”:”hc_space”,”id”:”EbCqV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:””,”height”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”1lxq8″,”column_width”:”col-md-4″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”9huar”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”E”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_text_block”,”id”:”xDBbz”,”css_classes”:”text-justify “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”EMS – z ang. Energy Management System to w skrócie system zarządzania energią oraz mediami w budynku; jego zadaniem jest zbieranie danych, zarządzanie, kontrolowanie, optymalizacja oraz prognozowanie obciążenia i zużycia energii elektrycznej, ciepła, chłodu, gazy, wody, … rozwiązania oferowane przez APONE, w tym przetworniki pomiarowe, mogą być częścią systemu EMS. Ethernet przemysłowy – oparty o Ethernet interfejs sieciowy stosowany w ogólnie rozumianej automatyce, również automatyce budynkowej; wybrane modele przetworników APONE posiadają interfejs Ethernet z protokołem Modbus TCP, co ułatwia ich implementację z systemami HVAC, BMS, EMS.”}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”UoJmk”,”column_width”:”col-md-4″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”LIKY8″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”F”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_text_block”,”id”:”zBtyR”,”css_classes”:”text-justify “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”Fahrenheit – Daniel Fahrenheit w 1725 roku opracował skalę temperatur nazywaną skalą Fahrenheita; przetworniki temperatury APONE umożliwiają pomiar temperatury również w tej jednostce (zależy od wersji przetwornika). Filtr ciągły – działanie flirtu ciągłego w przetwornikach sygnałów analogowych APONE, ustawionego na N próbek, polega na obliczaniu średniej arytmetycznej z aktualnie mierzonej próbki oraz (N-1) poprzednich próbek. Filtr uśredniający – działanie filtru uśredniającego w przetwornikach sygnałów analogowych APONE, ustawionego na N próbek, polega na obliczaniu średniej arytmetycznej z N próbek.”}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{},”css”:{},”css_page”:””,”template_setting”:{“settings”:{“id”:”settings”}},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]}}