Profesjonalne

Mapowanie

Oferta APONE to nie tylko systemy i urządzenia do kontrolowania parametrów powietrza, ale także szereg usług związanych z serwisem, uruchamianiem, konfiguracją , mapowaniem, czy kalibracją urządzeń współpracujących w ramach systemu pomiarowego.

Procesem poprzedzającym instalacje systemu monitoringu powietrza powinno być mapowanie wilgotności i temperatury pomieszczeń, który ma na celu określenie optymalnej liczby punktów pomiarowych oraz ich lokalizacji w pomieszczeniu. Mapowanie pozwala również określić strefy temperatur (gradient temperatury) dla badanego pomieszczenia, co jest przydatne na etapie określania optymalnego miejsca dla przechowywania produktów (dot. na przykład magazynów). W procesie mapowania brane są pod uwagę również takie czynniki jak nasłonecznienie, wpływ systemu klimatyzacji i wentylacji, temperatury zewnętrznej (izolacja budynków), innych źródeł ciepła, czy możliwość otwarcia drzwi i okien (mające wpływ na chwilowe wahania warunków klimatycznych). Na podstawie zebranych danych powstają kompletne zalecenia dotyczące proponowanego systemu.

Proces mapowania wilgotności i temperatury pomieszczeń wykonuje się zwykle w miesiącach skrajnie gorących oraz zimnych. Czas trwania procesu mapowania wynosi około jednego do dwóch tygodni i jest zawsze ustalany indywidualnie. Do mapowania pomieszczeń wykorzystywana jest duża liczba punktów pomiarowych, co zapewnia objęcie każdej strefy temperatur w pomieszczeniu. Zaleca się, by mapowanie wilgotności i temperatury powtórzyć, jeśli badany obszar produkcyjny lub magazynowy zostanie zmodyfikowany. Nie rzadko wykonuje się mapowanie magazynów pustych i po ustawieniu w nich produktów na półkach i regałach.

Konsultacje

Zadzwoń lub napisz

Skontakuj się przez telefon lub email.

Mapowanie temperatury i wilgotności w magazynach i halach produkcyjnych


Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu osób przebywających w zamkniętych pomieszczeniach jest możliwe dzięki monitorowaniu poziomu temperatury i wilgotności powietrza. Jest to również niezwykle istotne także w przypadku magazynów, gdzie mogą być przechowywane produkty podatne na zepsucie. Poprzez mapowanie poziomów temperatury i wilgotności w całym magazynie, mogą zlokalizować obszary, które przekraczają akceptowalne wartości. Na tej podstawie mogą zostać podjęte działania mające na celu wyeliminowanie szkodliwych warunków. Dodatkowo, proces mapowania może pomóc w wykryciu potencjalnych punktów o podwyższonej temperaturze, w których może występować kondensacja. Działając proaktywnie w kwestii utrzymania odpowiednich warunków, można przyczynić się do zachowania jakości produktów i stworzenia bezpiecznego środowiska pracy dla zatrudnionych pracowników.