Monitoring w branży

SPOŻYWCZEJ

APONE dla branży spożywczej


Pomiar parametrów fizycznych, takich jak temperatura, czy wilgotność względna, jest niezwykle istotny w przypadku branży spożywczej. Monitorowanie tych wartości pozwala odpowiednio zorganizować procesy produkcji, przechowywania i transportu żywności.

Produkcja wyrobów piekarniczych wymaga nieustającego monitorowania wilgotności oraz temperatury. Niedostosowanie warunków od danego etapu produkcji może spowodować obniżenie jakości produktów końcowych.

Monitorowanie klimatu ma istotne znaczenie w produkcji makaronów, zwłaszcza w procesie suszenia oraz magazynowania surowców oraz produktów końcowych. Kontrolowanie i utrzymywanie optymalnych warunków zapobiega powstawaniu wad jakościowym produktu.

Regularna kalibracja zapewnia, że monitorowanie wilgotności i temperatury w produkcji żywności jest zawsze zgodne z wymogami prawnymi i normami.

Parametry które mierzymy:


  • wilgotność względna
  • temperatura
  • stężenie CO2
  • stężenie pyłów zawieszonych
  • stężenie lotnych związków organicznych
  • ciśnienie barometryczne
  • różnica ciśnień
  • przepływ powietrza

oraz ich kombinacje.

Konsultacje

Zadzwoń lub napisz

Skontakuj się przez telefon lub email.

Przetworniki do HVAC i BMS

Rozwiązania dla HVAC