Monitoring

W APTECE

APONE dla aptek


Nadzór i kontrola warunków klimatycznych w aptekach jest niezbędna w celu utrzymania optymalnych warunków przechowywania leków i innych środków. Przekroczenie dopuszczalnych norm temperatury i/lub wilgotności powietrza w pomieszczeniu lub urządzeniu chłodniczym może negatywnie wpłynąć na jakość i właściwości produktu.

APONE oferuje gotowy system do monitorowania temperatury i wilgotności powietrza przeznaczony do aptek. System posiada szeroki zestaw przydatnych funkcji, takich jak automatyczne alarmowanie, powiadamianie o przekroczeniach, możliwość generowania raportów oraz archiwizację danych pomiarowych. Dodatkowo urządzenia wchodzące w skład systemu posiadają świadectwa wzorcowania w akredytowanym laboratorium wzorcującym PCA.

Parametry które mierzymy:


  • wilgotność względna
  • temperatura
  • stężenie CO2
  • stężenie pyłów zawieszonych
  • stężenie lotnych związków organicznych
  • ciśnienie barometryczne
  • różnica ciśnień
  • przepływ powietrza

oraz ich kombinacje.

Konsultacje

Zadzwoń lub napisz

Skontakuj się przez telefon lub email.

Przetworniki do HVAC i BMS

Rozwiązania dla HVAC