Przetworniki temperatury, wilgotności i CO2


PRZETWORNIKI TEMPERATURY

 

Urządzenia APONE umożliwiają pomiar temperatury przy użyciu cyfrowych czujników temperatury lub oporowych czujników typu PT100 lub PT1000. Przetworniki temperatury APONE mogą służyć do pomiaru temperatury w pomieszczeniach (wersje naścienne), w komorach, lodówkach (wersje przewodowe) lub w kanałach wentylacyjnych (wersje kanałowe).

Przetworniki temperatury APONE, dzięki interfejsom cyfrowym (RS-485 lub Ethernet), mogą być idealnym rozwiązaniem do monitoringu temperatury powietrza w systemach HVAC, systemach BMS, gdzie protokół Modbus jest powszechnie wykorzystywany. Dostępne w wybranych modelach przemysłowe wyjścia analogowe mogą znaleźć zastosowanie w tradycyjnych układach regulacji parametrów powietrza w biurach, halach produkcyjnych, halach magazynowych, laboratoriach, …

 

PRZETWORNIKI CO2

 

Przetworniki stężenia dwutlenku węgla (CO2) APONE są wykorzystywane do kontroli jakości powietrza w budynkach, w tym w halach magazynowych, halach produkcyjnych, biurach, szkołach, szpitalach, kinach, … Różne wersje przetworników CO2, popularny interfejs Modbus oraz wyjścia analogowe umożliwiają integrację urządzeń z systemami HVAC, systemami BMS w budynkach.

Przetworniki CO2 w wersji kombi pozwalają dodatkowo na pomiar wilgotności względnej i temperatury powietrza. Jednoczesny pomiar trzech głównych parametrów powietrza przez jedno urządzenie to jedna z głównych zalet przetworników APONE.

PRZETWORNIKI WILGOTNOŚCI

 

Przetworniki wilgotności APONE umożliwiają nie tylko pomiar wilgotności względnej, ale również temperatury powietrza w systemach HVAC, BMS, EMS. Dodatkowo przetworniki wilgotności i temperatury posiadają funkcję obliczeń psychometrycznych, w tym funkcję liczenia temperatury punktu rosy, wilgotności absolutnej, …

Przetworniki wilgotności APONE są wykorzystywane przy monitoringu parametrów powietrza w biurach, laboratoriach (w tym w komorach klimatycznych), halach magazynowych, halach produkcyjnych. Protokół Modbus, dostępny w tych urządzeniach, umożliwia ich łatwą integrację z systemami automatyki w tych budynkach. Różne warianty wykonania (wersje naścienne, przewodowe, kanałowe) pozwalają dobrać odpowiedni przetwornik wilgotności do każdej aplikacji.

 

PRZETWORNIKI PARAMETRÓW POWIETRZA

 

Proponowane przez APONE urządzenia pomiarowe to nie tylko przetworniki temperatury, przetworniki wilgotności, przetworniki CO2. APONE oferuje również urządzenia do pomiaru lotnych związków organicznych (LZO/VOC), pyłków zawieszonych (PM), ciśnienia atmosferycznego, różnicy ciśnień, przepływu powietrza lub sygnałów analogowych (prądowych i napięciowych).

Wszystkie urządzenia pomiarowe APONE wyróżnia popularny w automatyce interfejs RS-485 (Modbus RTU) oraz Ethernet (Modbus TCP), programowalne wyjścia analogowe, łatwość w parametryzacji urządzeń, wysoka dokładność pomiarów (dzięki użyciu wysoce dokładnych, rozłącznych sond pomiarowych).

SiOne to flagowa seria programowalnych przetworników do kontroli parametrów powietrza (w tym m.in. wilgotność, temperatura, CO2, LZO, PM, delta P, ciśnienie atmosferyczne). Przetworniki zostały wyposażone w popularny w automatyce interfejs sieciowy RS-485 (Modbus RTU) lub Ethernet LAN (Modbus TCP).

PiOne to miniaturowe przetworniki wilgotności względnej i/lub temperatury z interfejsem cyfrowym RS-485 (Modbus RTU). Urządzenia sprawdzają się przy pomiarach parametrów powietrza w komorach klimatycznych, lodówkach, pomieszczeniach, jak również kanałach wentylacyjnych.

LiOne to erthernetowe przetworniki wilgotności względnej i/lub temperatury. To idealne rozwiązanie do systemów monitoringu parametrów powietrza w automatyce budynkowej. Oferowany przez LiOne popularny protokół Modbus TCP znacznie ułatwia implementację urządzenia w systemach BMS, EMS, HVAC, przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury Ethernet.

MiOne to seria programowalnych przetworników z wyświetlaczem LCD, pozwalająca na pomiar wilgotności względnej, temperatury oraz sygnałów analogowych, napięciowych i/lub prądowych. Każdy przetwornik posiada interfejs sieciowy RS-485 (Modbus RTU) oraz dwa programowalne wyjścia przekaźnikowe.

HiOne to kompaktowe urządzenie do monitoringu temperatury, wilgotności, CO2, ciśnienia, natężenia oświetlenia z WiFi. Urządzenie wykorzystywane jest do kontroli i rejestracji parametrów powietrza w halach magazynowych, halach produkcyjnych, laboratoriach, muzeach, szpitalach.

WiOne to bezprzewodowe przetworniki do pomiaru wilgotności względnej i temperatury powietrza z funkcją rejestracji pomiarów. Rejestratory te służą do kontroli wilgotności i temperatury w halach produkcyjnych, halach magazynowych, laboratoriach, muzeach.

TiOne to seria ekonomicznych przetworników wilgotności względnej i temperatury powietrza. Urządzenie dedykowane jest do monitorowania parametrów powietrza w systemach HVAC i BMS.

DiOne to seria przetworników mierzących wilgotność względną, temperaturę, stężenie CO2 oraz inne parametry powietrza. Urządzenie posiada wyświetlacz graficzny LCD, który umożliwia wyświetlanie aktualnych wartości.

ZiOne to wielokanałowe przetworniki do pomiaru sygnałów analogowych (0…10 V, 0…20 mA lub 4…20 mA) lub temperatury, przy użyciu zewnętrznych oporowych czujników temperatury PT100. Przetworniki ZiOne, z komunikacją przewodową (RS-485 Modbus RTU) i/lub bezprzewodową (Radio 868 MHz), to idealne rozwiązanie do systemów HVAC, systemów BMS, systemów monitoringu parametrów powietrza, itd.