Opis RiOne

RiOne to kompaktowy rejestrator wilgotności względnej i temperatury. Rejestrator służy do pomiaru wilgotności i/lub temperatury w komorach, lodówkach, cieplarkach, laboratoriach, podczas transportu. Zaletą rozwiązania jest możliwość wyboru elementu pomiarowego wilgotności i/lub temperatury w zależności od potrzeb aplikacji – sonda może być rozłączna, może być na przewodzie lub zintegrowana z urządzeniem. Urządzenie może pełnić funkcję rejestratora wilgotności, rejestratora temperatury lub rejestratora wilgotności i temperatury (zależy od wariantu wykonania). Wybrane rejestratory mogą współpracować z zewnętrzną sondą wilgotności i temperatury SENS-H, która zapewnia wysoką dokładność pomiarów wilgotności i temperatury. W zależności od wersji rejestrator może być zasilany bateryjnie lub przy użyciu zewnętrznego zasilacza sieciowego.

Schemat połączenia RiOne

( 1 ) – interfejs serwisowy

Rejestrator posiada interfejs serwisowy UART, który wykorzystywany jest do zmiany parametrów urządzenia (ustawienie czasu, interwału zapisu danych, …) oraz odczytu zapisanych w urządzeniu danych pomiarowych wilgotności i/lub temperatury. Do komunikacji z komputerem i darmową aplikacją (APConfig PC) wykorzystywany jest programator USB o oznaczeniu CODAP-UART (programator zasilany bezpośrednio z portu USB komputera). Program APConfig PC umożliwia również eksport danych pomiarowych do pliku Excel.