Budowa ZiOne

Każdy przetwornik ZiOne posiada interfejs komunikacyjny RS-485 (Modbus RTU) służący do komunikacji z urządzeniem nadrzędnym (np. PLC, HMI lub komputerem PC). Wybrane modele przetwornika posiadają dodatkowo złącze antenowe wraz z modułem radiowym pozwalającym na bezprzewodową komunikację w paśmie 868 MHz. W tabeli poniżej przedstawiono podstawowe elementy budowy przetwornika ZiOne. Każdy przetwornik ZiOne posiada trzy diody LED, które sygnalizują stan pracy urządzenia. Opis funkcji diod:Budowa przetwornika ZiOne


Opis Uwagi

Złącze zasilania i interfejsu RS-485 V, GND Złącza zasilania 8…27 VDC
RS A, RS B Złącza interfejsu RS-485

Złącze do anteny Złącze SMA anteny (dotyczy wybranych wersji).

Diody sygnalizacyjne LED czerwona (L1) - ? - sygnalizująca zasilanie urządzenia
LED zielona (L2) - ? - sygnalizująca aktywną transmisje RS-485
LED niebieska (L3) - ? - sygnalizująca aktywna transmisję radiową

Złącze sygnałów wyjściowcyh / wejściowych
Dotyczy wersji ZiOne (sygnały analogowe)   
0, 1, 2, 3  + sygnał zasilania czujnika (napięcie zasilania - ~0.5V)
 GND masa sygnału analogowego
wejścia sygnału analogowego
Dotyczy wersji ZiOne (sygnały PT100)   
0, 1, 2, 3 wejścia 3-przewodowego czumjnika PT100
Dotyczy wersji ZiOne (Modbus / wyjścia PNP)   
0, 1, 2, 3 sygnał wyjściowy PNP
GND masa sygnału wyjściowego
 A, B sygnały RS-485
 + wyjście zasilania do czujników = V-1V (max 0,5A)
 GND masa zasilania
Dotyczy wersji ZiOne (Modbus / przekaźnik)  
0, 1, 2, 3  NO, COM styk normalnie otwarty wyjścia przekaźnika
 A, B sygnały RS-485
 + wyjście zasilania do czujników = V-1V (max 0,5A)
GND  masa zasilania
Dotyczy wersji ZiOne (wejścia optoizolowane)   
0, 1, 2, 3 IN+ wejście dodatnie optoizolacji
 IN- wejście ujemne optoizolacji
 +  wyjście zasilania do czujników = V-1V (max 0,5A)
 GND  masa zasilania
Dotyczy wersji ZiOne (wejścia czujników zalania)  
0, 1, 2, 3 wejścia sondy zalania


Podczas podłączania urządzenia należy zachować szczególna ostrożność.
Nieprawidłowe podłączenie może doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenie urządzenia oraz podłączonych do niego urządzeń.
Wszelkich podłączeń należy dokonywać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu!