Budowa ZiOne

Każdy przetwornik ZiOne posiada interfejs komunikacyjny RS-485 (Modbus RTU) służący do komunikacji z urządzeniem nadrzędnym (np. PLC, HMI lub komputerem PC). Wybrane modele przetwornika posiadają dodatkowo złącze antenowe wraz z modułem radiowym pozwalającym na bezprzewodową komunikację w paśmie 868 MHz. W tabeli poniżej przedstawiono podstawowe elementy budowy przetwornika ZiOne. Każdy przetwornik ZiOne posiada trzy diody LED, które sygnalizują stan pracy urządzenia. Opis funkcji diod:Budowa przetwornika ZiOne

PiOne

Opis

Uwagi

Złącze zasilania i interfejsu RS-485

TB: V, GND Złącza zasilania 8…27 VDC

TB: RS A, RS B Złącza interfejsu RS-485

Złącze antenowe

Złącze SMA anteny (dotyczy wybranych wersji)

Diody sygnalizacyjne

Dioda: czerwona - sygnalizująca zasilanie

Dioda: zielona - sygnalizująca transmisję RS-485

Dioda: niebieska - sygnalizująca transmisję radiową

Złącze sygnałów wyjściowych

Dotyczy wersji ZiOne (sygnały analogowe)
TB: 0, 1, 2, 3
   +: sygnał zasilania czujnik (napięcie zasilania minus ~0,5V)
   GND: masa sygnału analogowego
   ->: wejście sygnału analogowego
Dotyczy wersji ZiOne (sygnały PT100)
TB: 0, 1, 2, 3
   wejścia 3-przewodowego czujnika P100
Dotyczy wersji ZiOne (Modbus/wyjścia PNP)
TB: 0, 1, 2, 3
   ⟵ : sygnał wyjściowy PNP
   GND: masa sygnału wyjściowego
TB: A, B, +, GND
   A, B: sygnały RS-485
   +: Wyjście zasilania do czujników = V-1V (max 0,5A)
   GND: Masa zasilania
Dotyczy wersji ZiOne (Modbus/przekaźnik)
TB: 0, 1, 2, 3
   NO, COM: styk normalnie otwarty wyjścia
TB: A, B, +, GND
   A, B: sygnały RS-485
   +: Wyjście zasilania do czujników = V-1V (max 0,5A)
   GND: Masa zasilania

 


Diody LED

Każdy przetwornik ZiOne posiada trzy diody LED, które sygnalizują stan pracy urządzenia. Opis funkcji diod:


ZiOne

Opis

Uwagi

LED czerwona (R)

Zapalona w momencie podłączenia zasilania przetwornika (światło ciągłe)

LED zielona (G)

Zapalona w momencie transmisji danych przez RS-485 (światło mrugające)

LED niebieska (B)

Zapalona w momencie transmisji radiowej (światło mrugające)Podczas podłączania urządzenia należy zachować szczególna ostrożność.
Nieprawidłowe podłączenie może doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenie urządzenia oraz podłączonych do niego urządzeń.
Wszelkich podłączeń należy dokonywać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu!