Budowa LiOne

Przetwornik LiOne posiada interfejs komunikacyjny Ethernet (Modbus TCP) służący do komunikacji z urządzeniem nadrzędnym(np. PLC, HMI lub komputerem PC). W obudowie osadzone zostało złącze zasilania typu DC-JACK 5,5/2,1mm. W zależnosci od wersji przetwornika, posiada on zintegrowany sensor pomiarowy, złącze na sondę pomiarową lub sensor pomiarowy przewodowy. W tabeli poniżej przedstawiono podstawowe elementy przetwornika LiOne.


Budowa przetwornika LiOne

  Opis Uwagi

Złącze zasilania DC-JACK 5,5/2,1mm - V+ (wew.), GND (zew.)

Złącze komunikacyjne Złącze RJ-45 do interfejsu Ethernet LAN
Dotyczy wersji ze zintegrowanym sensorem

Element pomiarowy Wymiary i dokładna lokalizacja zależy od wersji przetwornika.
Dotyczy wersji ze zintegrowanym sensorem

Złącze sondy pomiarowej Zależy od wersji przetwornika.Podczas podłączania urządzenia należy zachować szczególna ostrożność.
Nieprawidłowe podłączenie może doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenie urządzenia oraz podłączonych do niego urządzeń.
Wszelkich podłączeń należy dokonywać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu!