Budowa LiOne

Przetwornik LiOne posiada interfejs komunikacyjny Ethernet (Modbus TCP) służący do komunikacji z urządzeniem nadrzędnym(np. PLC, HMI lub komputerem PC). W obudowie osadzone zostało złącze zasilania typu DC-JACK 5,5/2,1mm. W zależnosci od wersji przetwornika, posiada on zintegrowany sensor pomiarowy, złącze na sondę pomiarową lub sensor pomiarowy przewodowy. W tabeli poniżej przedstawiono podstawowe elementy przetwornika LiOne.


Budowa przetwornika LiOne

PiOne

Opis

Uwagi

Element pomiarowy

Wymiary i dokładna lokalizacja zależna od wersji przetwornika

Złącze komunikacyjne

Złącze RJ-45 do interfejsu Ethernet LAN

Złącze zasilania

DC-JACK 5,5/2,1mm - V+ (wew), GND (zew)Podczas podłączania urządzenia należy zachować szczególna ostrożność.
Nieprawidłowe podłączenie może doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenie urządzenia oraz podłączonych do niego urządzeń.
Wszelkich podłączeń należy dokonywać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu!