Budowa DiOne

Poniżej przedstawiono uproszczony schemat oraz tabelę z opisem wyprowadzeń przetwornika DiOne do kontroli parametrów powietrza (wilgotności względnej, temperatury, stężenia CO2 oraz innych). Do zasilania urządzenia należy wykorzystać zasilacz o napięciu wyjściowym zgodnym ze specyfikacją przetwornika. Podłączenie zasilania odbywa się przy wykorzystaniu listwy przyłączeniowej (znajdującej się pod pokrywą obudowy urządzenia) lub złącza typu DC-JACK (dla wersji Ethernet - znajdującego się na obudowie).


Budowa przetwornika DiOne

Opis Uwagi

Element pomiarowy Wymiary i dokładna lokalizacja zależna od wersji przetwornika.
Dotyczy wersji RS-485 / Radio

Diody LED LED czerwona (L1) - ? - zapalona w momencie podłączenia zasilania przetwornika (światło ciągłe).
LED zielona (L2) - ? - zapalona w momencie transmisji danych przez RS-485 (światło mrugajce).

Przyłącze elektryczne V - zasilanie 11,5…27 VDC
GND - masa GND (cyfrowa i analogowa)
A, B - złącza interfejsu RS-485
A*, B* - nie dotyczy przetworników DiOne
Dotyczy wersji z wyświetlaczem

Wyświetlacz LCD Konfigurowalny wyświetlacz z podświetleniem.
Dotyczy wersji Ethernet / Radio

Złącze zasilania DC-JACK 5,5/2,1mm - V+ (wew.), GND (zew.), 11,5…27 VDC.

Złącze komunikacyjne Złącze RJ-45 do interfejsu Ethernet LAN.


Podczas podłączania urządzenia należy zachować szczególna ostrożność.
Nieprawidłowe podłączenie może doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenie urządzenia oraz podłączonych do niego urządzeń.
Wszelkich podłączeń należy dokonywać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu!