Budowa DiOne

Poniżej przedstawiono uproszczony schemat oraz tabelę z opisem wyprowadzeń przetwornika DiOne do kontroli parametrów powietrza (wilgotności względnej, temperatury, stężenia CO2 oraz innych). Do zasilania urządzenia należy wykorzystać zasilacz o napięciu wyjściowym zgodnym ze specyfikacją przetwornika. Podłączenie zasilania odbywa się przy wykorzystaniu listwy przyłączeniowej (znajdującej się pod pokrywą obudowy urządzenia) lub złącza typu DC-JACK (dla wersji Ethernet - znajdującego się na obudowie).


Każdy przetwornik DiOne posiada dwie diody LED, które sygnalizują stan pracy urządzenia (ułatwia pierwsze uruchomienie przetwornika). Opis funkcji diod:  • LED czerwona (L1) - zapalona w momencie podłączenia zasilania przetwornika (światło ciągłe)

  • LED zielona (L2) - zapalona w momencie transmisji danych przez RS-485 (światło mrugające)


ParametrOpis
TB: VZasilanie 11,5…27 VDC
TB: GNDMasa GND
TB: A, BZłącza interfejsu RS-485
L1Dioda czerwona - sygnalizująca zasilanie
L2Dioda zielona - sygnalizująca transmisję
LCDWyświetlacz LCD - konfigurowalny (do 4 parametrów jednocześnie), funkcja podświetlenia

Podczas podłączania urządzenia należy zachować szczególna ostrożność.
Nieprawidłowe podłączenie może doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenie urządzenia oraz podłączonych do niego urządzeń.
Wszelkich podłączeń należy dokonywać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu!