Budowa DiOne

Poniżej przedstawiono uproszczony schemat oraz tabelę z opisem wyprowadzeń przetwornika DiOne do kontroli parametrów powietrza (wilgotności względnej, temperatury, stężenia CO2 oraz innych). Do zasilania urządzenia należy wykorzystać zasilacz o napięciu wyjściowym zgodnym ze specyfikacją przetwornika. Podłączenie zasilania odbywa się przy wykorzystaniu listwy przyłączeniowej (znajdującej się pod pokrywą obudowy urządzenia) lub złącza typu DC-JACK (dla wersji Ethernet - znajdującego się na obudowie).


Budowa przetwornika DiOne

DiOne

OpisUwagi

Diody LED

Dioda czerwona - sygnalizująca zasilanie

Dioda zielona - sygnalizująca transmisję

Element pomiarowy

Wymiary i dokładna lokalizacja zależna od wersji przetwornika

Przyłącze sygnałowo-elektryczne

TB: V - zasilanie 11,5…27 VDC

TB: GND - masa GND (cyfrowa i analogowa)

TB: A, B - złącza interfejsu RS-485

TB: A*, B* - nie dotyczy przetworników DiOne

Wyświetlacz LCD

Konfigurowalny wyświetlacz z podświetleniem


Diody LED

Każdy przetwornik DiOne posiada dwie diody LED, które sygnalizują stan pracy urządzenia (ułatwia pierwsze uruchomienie przetwornika). Opis funkcji diod:

DiOne

Opis

Uwagi

LED czerwona (L1)

Zapalona w momencie podłączenia zasilania przetwornika (światło ciągłe)

LED zielona (L2)

Zapalona w momencie podłączenia zasilania przetwornika (światło ciągłe)Podczas podłączania urządzenia należy zachować szczególna ostrożność.
Nieprawidłowe podłączenie może doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenie urządzenia oraz podłączonych do niego urządzeń.
Wszelkich podłączeń należy dokonywać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu!