ZASTOSOWANIA

HVAC


WYSTAWY I ARCHIWA


 • Oświetlenie i warunki klimatyczne to czynniki, które silnie wpływają na muzealne eksponaty, czy materiały przechowywane w archiwach. Utrzymywanie ich na odpowiednim poziomie, skutecznie spowalnia proces chemicznej i biologicznej degradacji.
 • Idealne warunki w tego typu aplikacjach to: temperatura w zakresie 18-22 ° C, względna wilgotności powietrza na poziomie około 50% RH przy niewielkich wahaniach oraz oświetlenie od 50 do 200 luksów.
 • Istotnymi parametrami są również temperatura punktu rosy, zawartość lotnych związków organicznych (LZO) w powietrzu, a także stężenie dwutlenku węgla.
 • Podwyższone stężenie dwutlenku węgla niekorzystnie wpływa na jakość powietrza,\ntym samym rzutując na samopoczucie i zadowolenie odwiedzających oraz pracowników personelu.

SZKLARNIE


 • Monitorowanie wartości wilgotności, temperatury i CO2 w szklarniach pozwala na inteligentne zarządzanie systemami wentylacyjnymi czy grzewczymi.
 • Odpowiednie warunki atmosferyczne w szklarniach to klucz do zdrowych i pełnowartościowych plonów.
 • Nawet niewielkie odchylenie od pożądanych parametrów klimatycznych może doprowadzić do obniżenia jakości produktu. Dla przykładu, zbyt wysoka wilgotność w szklarni pozwala na rozwój szkodliwych grzybów oraz chorób, które negatywnie wpływają na zbiory.

PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY


 • Urządzenia do pomiaru wilgotności są niezbędne w przemyśle farmaceutycznym. Zmiana wilgotności niekorzystnie wpływa na jakość leków, dlatego tak ważne jest monitorowanie wartości tego parametru.
 • Pomiar wilgotności nie dotyczy wyłącznie etapu produkcji, ale także przechowywania i transportu, w których muszą zostać zapewnione odpowiednie warunki, tak, by produkt dostarczony do klienta był najwyższej jakości i posiadał założone właściwości.
 • Dla przykładu insulina i niektóre antybiotyki, muszą być przechowywane w specjalnych lodówkach, gdzie temperatura musi mieścić się w zakresie od 2 °C do 8 °C. Przekroczenie tego zakresu niekorzystnie wpłynie na jakość i właściwości leku.

PRZEMYSŁ CHEMICZNY


 • Suszenie to istotna część niektórych procesów produkcyjnych. Utrzymywanie wilgotności na odpowiednim poziomie pozwala na zapewnieniu wysokiej jakości produktu, przy optymalizacji kosztów.

MEDYCYNA


 • Kontrolowanie parametrów powietrza jest niezbędne w medycynie. Nieodpowiednie warunki klimatyczne mogą przyczynić się do szybszego rozwoju drobnoustrojów i wirusów.
 • Pomiar różnicy ciśnień jest kluczowy do utrzymania sterylności sal operacyjnych.

CENTRA DANYCH I SERWEROWNIE


 • Zachowanie odpowiednich warunków klimatycznych w serwerowniach lub centrach danych zapewnia trwałość i wydajność sprzętu. Utrzymanie optymalnej wartości temperatury i wilgotności względnej zapobiegnie zjawisku kondensacji i zmniejszy ryzyko nagromadzenia się ładunków elektrostatycznych (spowodowane niską wilgotnością).
 • Możliwe jest to dzięki integracji precyzyjnych systemów pomiarowych i urządzeń wykonawczych HVAC.

INTERNET PRZEDMIOTÓW (IOT)


 • Rozwiązania IOT stają się coraz bardziej popularne zarówno w przemyśle, jak i w życiu codziennym.
 • Przemyślana integracja maszyn, systemów sterujących oraz urządzeń pomiarowych może znacząco poprawić jakość produktu oraz jego rentowność.

ELEKTRONIKA


 • Utrzymywanie optymalnej temperatury i wilgotności względnej jest niezwykle istotne w przemyśle elektronicznym.
 • Zbyt wysoka wilgotność w czasie produkcji, niekorzystnie wpływa na jakość i trwałość elementów.
 • Pomiar i monitoring różnicy ciśnień ma kluczowe do utrzymania sterylności pomieszczeń w przypadku elementów półprzewodnikowych

BRANŻA AUTOMOTIVE I LOTNICTWO


 • Monitorowanie parametrów klimatu jest istotne, także w przypadku branży Automotive i lotniczej.
 • Poszczególny komponenty oraz całe systemy testowane są pod kątem odporności na różne warunki atmosferyczne. Na podstawie tych badań można estymować czas przydatności elementu.

CERAMIKA


 • Przemysł ceramiczny wymaga nieustannej kontroli parametrów powietrza (wilgotność względna  oraz temperatura) w pomieszczeniach produkcyjnych.
 • W procesie suszenia należy unikać gwałtownych zmian temperatury, by zapobiec odkształceniom i pęknięciom.
 • Odpowiednio zarządzany proces suszenia minimalizuje zużycie energii oraz starty wynikające z błędów produkcyjnych. Proces suszenia w przemyśle ceramicznym może trwać nawet kilka dni, zatem niezbędne jest wykorzystanie czujników o wysokiej stabilności pomiarów, także w wysokich temperaturach.

BRANŻA SPOŻYWCZA


 • Pomiar parametrów fizycznych, takich jak temperatura, czy wilgotność względna, jest niezwykle istotny w przypadku branży spożywczej. Monitorowanie tych wartości pozwala odpowiednio zorganizować procesy produkcji, przechowywania i transportu żywności.
 • Produkcja wyrobów piekarniczych wymaga nieustającego monitorowania wilgotności oraz temperatury. Niedostosowanie warunków od danego etapu produkcji może spowodować obniżenie jakości produktów końcowych – przykładowo, jeśli ciasto w trakcie przygotowywania będzie zbyt zimne, może to spowodować powstawanie dziur w pieczywie.

BRANŻA SPOŻYWCZA


 • W przemyśle masarskim, szczególnie dla osiągnięcia optymalnych warunków dojrzewania i suszenia, niezbędne jest monitorowanie i utrzymywanie odpowiednich parametrów takich jak wilgotność i temperatura powietrza.
 • Produkcja serów to długotrwały i złożony proces, którego powodzenie, w dużej mierze zależy od warunków klimatycznych w trakcie kolejnych etapów produkcji. Ze względu na wysoką wilgotność powietrza w procesie dojrzewania, niezbędne jest stosowanie odpowiednich do tego czujników. Istotnym aspektem w przypadku tej aplikacji jest konieczność kalibracji urządzeń pomiarowych w punkcie pracy, ze względu na wysoką ekspozycję na czynniki chemiczne (np. amoniak).

BRANŻA SPOŻYWCZA


 • Monitorowanie klimatu ma istotne znaczenie w produkcji makaronów, zwłaszcza w procesie suszenia oraz magazynowania surowców oraz produktów końcowych. Kontrolowanie i utrzymywanie optymalnych warunków zapobiega powstawaniu wad jakościowym produktu. Regularna kalibracja zapewnia, że monitorowanie wilgotności i temperatury w produkcji żywności jest zawsze zgodne z wymogami prawnymi i normami.
 • Precyzyjny pomiar wilgotności jest szczególnie istotny przy produkcji wytworów tytoniowych. Zbyt wysoka temperatura w trackie produkcji spowoduje absorbowanie przez tytoń wilgoci, co może doprowadzić do pogorszenia jakości gotowego produktu.

POZOSTAŁE MATERIAŁY


 • Wyprodukowanie dobrych jakościowo skór i tekstyliów wymaga nieustającej kontroli warunków klimatycznych – temperatury i wilgotności.
 • Papier i tektura są bardzo wrażliwe na wilgotność. Pomiar i kontrola tego parametru na etapie produkcji, przetwarzania, przechowywania oraz dystrybucji może mieć istotny wpływ na jakość produktu finalnego. Na etapie suszenia, monitorowanie wilgotności względnej powietrza umożliwia optymalizację procesu suszenia i zużycia energii, zapewniając tym samym pożądaną jakość.

POZOSTAŁE MATERIAŁY


 • Wiele materiałów jest wrażliwych na wilgoć i/lub temperaturę. Zmiana warunków klimatycznych może zmienić właściwości oraz charakterystykę produktu (konsystencja, kolor, struktura, …). Monitorowanie parametrów fizycznych takich jak wilgotność powietrza, temperatura lub punkt rosy powinno dotyczyć etapów produkcji, przechowywania i przetwarzania.
 • Stosowanie farb na bazie wody wymaga precyzyjnej kontroli warunków klimatycznych. Producenci farb i lakierów przeprowadzają symulacje warunków na jakie będą narażone ich produkty. Testy przeprowadzane są w komorach klimatycznych, gdzie sprawdzana jest odporność farb/lakierów na zmieniającą się wilgotność.