Si-xxxR0Ax

Rysunek techniczny:

Rysunek techniczny do Si-___R0A_
Rysunek techniczny SiOne

Wymiary znajdujące się na rysunku są orientacyjne.