Różnica ciśnień / przepływ

Proponowane przez APONE przetworniki różnicy ciśnień oparte są o metodę przepływową, określaną również jako termiczny pomiar przepływu. Dzięki tego typu technologii pomiarowej przetwornik różnicy ciśnień nie wymaga kalibracji w punkcie zero, jest odporny na wibracje i charakteryzuje się długoterminową stabilnością pomiarów.

Przetwornik APONE może mierzyć różnicę ciśnień powietrza i gazów neutralnych, a dodatkowo obliczać przepływ w m3/h, dzięki możliwości wprowadzenia do jego pamięci wartości współczynnika K elementu spiętrzającego. Przetworniki różnicy ciśnień i przepływu dedykowane są do różnego typu systemów HVAC, systemów BMS lub EMS, a ich szybka implementacja jest możliwa dzięki interfejsowi Modbus.