RiOne

RiOne - kompaktowy, zasilany bateryjnie rejestrator wilgotności


RiOne to kompaktowy rejestrator wilgotności względnej i/lub temperatury powietrza. Urządzenie wykorzystywane jest do rejestracji wilgotności, temperatury w komorach klimatycznych, lodówkach, cieplarkach, inkubatorach (sprzęt laboratoryjny). Może być użyty również do monitorowania wilgotności, temperatury w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych czy w trakcie transportu. Element pomiarowy w rejestratorze dobierany jest w zależności od wymogów aplikacji. Dostępne są wersje z zewnętrzną, wysoce dokładną sondą wilgotności i temperatury SENS-H, rejestratory ze zintegrowanym sensorem wilgotności i temperatury, rejestratory samej temperatury. Każdy rejestrator posiada interfejs serwisowy, który umożliwia konfigurację oraz odczyt zarejestrowanych danych z poziomu intuicyjnej aplikacji na komputer PC (program APConfig PC).