Programowanie

Do programowania przetworników należy użyć linii interfejsu RS-485. W trakcie programowania należy zasilić przetwornik napięciem zgodnym ze specyfikacją urządzenia. Złącza zasilania i linii interfejsu zostały odpowiednio oznaczone (A, B, V, GND). Do programowania przetwornika można wykorzystać programator CODAP-RS485 oraz oprogramowanie konfiguracyjne APConfig PC.