{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:”Programowanie SiOne”,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_base”,”id”:”title-base”,”image”:””,”breadcrumbs”:true,”white”:true}},”section_tqr0H”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_tqr0H”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:”col-center “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_5ZtkF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”MJuKR”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”

Przetworniki APONE wyposażone w interfejs RS-485 można konfigurować przy pomocy dedykowanego oprogramowania APConfig PC dostępnego w sekcji Do Pobrania. W trakcie programowania należy zasilić przetwornik napięciem zgodnym ze specyfikacją urządzenia. Złącza zasilania i linii interfejsu zostały odpowiednio oznaczone (A, B, V, GND). Do programowania przetwornika można wykorzystać programator CODAP-RS485.

\n

Domyślne parametry transmisji MODBUS RTU dostępne są w dokumentacjach technicznych każdego z urządzeń. Komunikacja z urządzeniem odbywa z następującymi parametrami transmisji:

\n

Prędkość transmisji: 9600 lub konfigurowany zworkami (9600, 19200, 38400, 57600)\nBity danych: 8\nBity stopu: 1\nParzystość: brak\nKontrola transmisji: brak\nAdres MODBUS: 1 lub konfigurowany zworkami (1…32)

\n

Po zasileniu i podłączeniu urządzenia do komputera (np. konwerterem CODAP-RS485) należy sprawdzić port szeregowy komputera, do którego zostało przypisane urządzenie. W tym celu należy przejść do Menedżera Urządzeń z Panelu Sterowania i odnaleźć grupę Porty (COM i LPT) oraz przyporządkowany port, co przedstawiono na Rysunku 1.

\n

  \nRys. 1. Menedżer Urządzeń – lista aktywnych portów

\n

W tym przypadku podłączone urządzenie zostało przyporzadkowane do portu COM2. Nastepnie należy uruchomić aplikacje APConfig PC. Wybrać parametry komunikacji (zgodnie z dokumentacją lub zgodnie z wprowadzonymi modyfikacjami) oraz odpowiedni port komunikacyjny. Następnie wybrać przycisk Połącz oraz Wyszukaj (patrz Rysunek 2). Jeśli wszystkie parametry komunikacyjne zostały poprawnie wprowadzone, urządzenie powinno zostać odnalezione, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony nowym oknem (Rysunek 3).

\n\n

Rys. 2. APConfig PC – połączenie z urządzeniem

\n\n

Rys. 3. APConfig PC – wyszukiwanie urządzenia

\n

Program APConfig PC pozwala przede wszystkim na konfigurację urządzeń pomiarowych oraz odczyt danych pomiarowych.

\n

Odczyt konfiguracji lub danych pomiarowych odbywa się przy użyciu przycisku: 

\n

Zapis konfiguracji odbywa się przy użyciku przycisku:  

\n\n

Powiązane produkty

\n

“}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{},”css”:{},”css_page”:””,”template_setting”:{“settings”:{“id”:”settings”}},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]}}