Programowanie

Przetworniki APONE wyposażone w interfejs RS-485 można konfigurować przy pomocy dedykowanego oprogramowania APConfig PC dostępnego w sekcji Do Pobrania. W trakcie programowania należy zasilić przetwornik napięciem zgodnym ze specyfikacją urządzenia. Złącza zasilania i linii interfejsu zostały odpowiednio oznaczone (A, B, V, GND). Do programowania przetwornika można wykorzystać programator CODAP-RS485.

Domyślne parametry transmisji MODBUS RTU dostępne są w dokumentacjach technicznych każdego z urządzeń. Komunikacja z urządzeniem odbywa z następującymi parametrami transmisji:

Prędkość transmisji: 9600 lub konfigurowany zworkami (9600, 19200, 38400, 57600)
Bity danych: 8
Bity stopu: 1
Parzystość: brak
Kontrola transmisji: brak
Adres MODBUS: 1 lub konfigurowany zworkami (1…32)

Po zasileniu i podłączeniu urządzenia do komputera (np. konwerterem CODAP-RS485) należy sprawdzić port szeregowy komputera, do którego zostało przypisane urządzenie. W tym celu należy przejść do Menedżera Urządzeń z Panelu Sterowania i odnaleźć grupę Porty (COM i LPT) oraz przyporządkowany port, co przedstawiono na Rysunku 1.

  
Rys. 1. Menedżer Urządzeń - lista aktywnych portów

W tym przypadku podłączone urządzenie zostało przyporzadkowane do portu COM2. Nastepnie należy uruchomić aplikacje APConfig PC. Wybrać parametry komunikacji (zgodnie z dokumentacją lub zgodnie z wprowadzonymi modyfikacjami) oraz odpowiedni port komunikacyjny. Następnie wybrać przycisk Połącz oraz Wyszukaj (patrz Rysunek 2). Jeśli wszystkie parametry komunikacyjne zostały poprawnie wprowadzone, urządzenie powinno zostać odnalezione, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony nowym oknem (Rysunek 3).

Rys. 2. APConfig PC - połączenie z urządzeniem

Rys. 3. APConfig PC - wyszukiwanie urządzenia

Program APConfig PC pozwala przede wszystkim na konfigurację urządzeń pomiarowych oraz odczyt danych pomiarowych.

Odczyt konfiguracji lub danych pomiarowych odbywa się przy użyciu przycisku: 

Zapis konfiguracji odbywa się przy użyciku przycisku:  

Powiązane produkty