Programowanie SiOne

Do programowania przetwornika należy użyć linii interfejsu RS-485. W trakcie programowania należy zasilić przetwornik napięciem zgodnym ze specyfikacją urządzenia. Złącza zasilania i linii interfejsu zostały odpowiednio oznaczone (A, B, V, GND). Do programowania przetwornika można wykorzystać programator CODAP-RS485 oraz oprogramowanie konfiguracyjne APConfig PC [SiOne].Niepoprawne podłączanie lub przekroczenie zalecanych parametrów podłączenia może doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenie urządzenia oraz podłączonych do niego urządzeń. Wszelkich podłączeń należy dokonywać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu!


Programowanie przetwornika odbywa się przy wykorzystaniu interfejsu RS-485 (MODBUS RTU) i obowiązują wszystkie zasady jak w przypadku interfejsu RS-485. Programator CODAP-RS485 z poziomu komputera PC widziany jest jako wirtualny port COM. Wybrane wersje systemu Windows mogą wymagać instalacji odpowiednich sterowników do programatora.