Opis WiOne Master – x0

WiOne Master to odbiornik służący do współpracy z bezprzewodowymi przetwornikami wilgotności i/lub temperatury WiOne. Odbiornik komunikuje się z przetwornikami przy wykorzystaniu pasma 868 MHz. Podstawowym zadaniem odbiornika jest odebranie danych pomiarowych z przetworników wilgotności, temperatury i przesłanie tych danych do nadrzędnego systemu HVAC, systemu BMS. Liczba przetworników, które można powiązać z jednym odbiornikiem, zależy od wariantu wykonania. Dodatkowo urządzenie może pracować jako Master dla urządzeń w sieci RS-485 (Modbus RTU). Wybrane wersje odbiornika posiadają dodatkową funkcję lokalnej rejestracji danych pomiarowych oraz wyświetlacz.

(1) – interfejs RS-485 (Modbus RTU) lub Ethernet (Modbus TCP)
(2) – interfejs RS-485 (Modbus RTU)

Komunikacja między odbiornikiem lub odbiornikami (w jednej sieci może pracować wiele odbiorników) a urządzeniem nadrzędnym systemu (komputerem, serwerem, sterownikiem PLC, panelem HMI) odbywa się przy wykorzystaniu popularnych w automatyce interfejsów przemysłowych: RS-485 (Modbus RTU) lub Ethernet LAN (Modbus TCP). To rozwiązanie pozwala na prostą integrację systemu bezprzewodowego z systemami przewodowymi, również już istniejącymi.