Li-xxxT5xx

Rysunek techniczny

Wymiary znajdujące się na rysunku są orientacyjne.