Komentarz do rysunków

Wszystkie wymiary podane w mm. Ten rysunek ma charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niektórych wymiarów w związku z ciągłą pracą nad udoskonalaniem konstrukcji urządzenia, bez powiadamiania o tym jego użytkowników.
All dimension in mm. This drawing is for informational purposes only. The manufacturer reserves the right to make changes in the product dimensions without prior notice.