Ethernet w APONE

Nowoczesne systemy HVAC realizowane są w oparciu o ideę Internetu Rzeczy, który w ostatnim czasie staje się coraz bardziej powszechnym zagadnieniem. Taka koncepcja zapewnia bowiem między innymi, a dla inwestorów przede wszystkim oszczędności energii elektrycznej związanej z przygotowaniem powietrza o odpowiednich parametrach dla danego budynku. By móc realizować koncepcję Internetu Rzeczy wykonawcy instalacji muszą przechodzić z dotychczas stosowanych rozwiązań tradycyjnych (analogowych lub opartych na magistrali szeregowej) na urządzenia z interfejsem Ethernet. APONE, dostrzegając ten trend, prezentuje serię urządzeń do HVAC, których wyróżnikiem jest interfejs Ethernet. Zastosowany w projektowanych i produkowanych w Polsce urządzeniach protokół Modbus TCP, regulowany przez Modbus Organization, jest jednym z najpopularniejszych standardów komunikacyjnych. Modbus TCP jest protokołem silnie wspieranym przez większość najpopularniejszych sterowników programowalnych PLC i paneli operatorskich HMI, przez co jego implementacja nie stanowi żadnego problemów.
Przetwornik SiOne z Ethernet (Modbus TCP).
Pierwszą grupę urządzeń z Ethernet do systemów HVAC, oferowaną przez APONE, stanowią programowalne przetworniki do kontroli parametrów powietrza. Wspomniane urządzenia pomiarowe z serii SiOne, w zależności od wersji, mogą mierzyć wilgotność względną, temperaturę, ciśnienie atmosferyczne, różnicę ciśnień powietrza, stężenie dwutlenku węgla CO2, a również lotne związki organiczne LZO (VOC) i pyły zawieszone (PM). Warto zwrócić uwagę na wybrane modele przetworników, które mierzą jednocześnie więcej niż dwa parametry. Są to między innymi przetworniki mierzące wilgotność, temperaturę i CO2, wilgotność, temperaturę i lotne związki organiczne (LZO/VOC) lub wilgotność, temperaturę i pyłki zawieszone PM. Tego typu kombinacji wielkości mierzonych jest więcej – zapraszamy do zapoznania się z katalogiem produktów SiOne.
Wspomniane wyżej przetworniki, oprócz wspomnianego interfejsu Ethernet oraz funkcji pomiaru wielu wielkości, wyróżnia również:
  • Wysoka dokładność pomiarów - np. dla wilgotności standardowo ±2.0 %RH lub nawet ±0.8 %RH z zewnętrzną sondą Sens-H.
  • Możliwość kalibracji przetworników w przyszłości - np. przetworniki mierzące CO2 posiadają funkcję kalibracji w punkcie 400 ppm lub 0 ppm.
  • Szeroki zakres pomiarowy - np. istnieje możliwość doboru zewnętrznej sondy wilgotności i temperatury z serii Sens-H, która będzie mierzyła w zakresie -100…+200 *C i 0…100 %RH.
  • Funkcja obliczeń psychometrycznych - przetworniki wilgotności liczą dodatkowo punkt rosy, wilgotność bezwzględną, zawartość cząstek pary wodnej, zawartość pary wodnej w suchej masie, ciśnienie pary wodnej, ciśnienie nasycenia pary wodnej i entalpię.
  • Uniwersalne zasilanie przetworników - wybrane modele (Si-…-HV) mogą być zasilane napięciem w zakresie 11.5…32 VDC lub 24 VAC.
  • Możliwość wyposażenia w wyjścia analogowe - każdy przetwornik może posiadać nawet trzy w pełni programowalne wyjścia analogowe, które mogą być powiązane z mierzonymi wielkościami lub sterowane via Modbus (w tym trybie przetwornik, oprócz funkcji pomiarowej, pełni rolę wyspy z wyjściami analogowymi).
  • Łatwość parametryzacji przetwornika i implementacji z urządzeniami nadrzędnymi przy użyciu protokołu Modbus TCP (PLC, HMI, PC).