{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:”Ethernet w APONE”,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_base”,”id”:”title-base”,”image”:””,”breadcrumbs”:true,”white”:true}},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:”col-center “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_mWqBE”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_text_block”,”id”:”HwvKI”,”css_classes”:”text-justify “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”Nowoczesne systemy HVAC realizowane są w oparciu o ideę Internetu Rzeczy, który w ostatnim czasie staje się coraz bardziej powszechnym zagadnieniem. Taka koncepcja zapewnia bowiem między innymi, a dla inwestorów przede wszystkim oszczędności energii elektrycznej związanej z przygotowaniem powietrza o odpowiednich parametrach dla danego budynku. By móc realizować koncepcję Internetu Rzeczy wykonawcy instalacji muszą przechodzić z dotychczas stosowanych rozwiązań tradycyjnych (analogowych lub opartych na magistrali szeregowej) na urządzenia z interfejsem Ethernet. APONE, dostrzegając ten trend, prezentuje serię urządzeń do HVAC, których wyróżnikiem jest interfejs Ethernet. Zastosowany w projektowanych i produkowanych w Polsce urządzeniach protokół Modbus TCP, regulowany przez Modbus Organization, jest jednym z najpopularniejszych standardów komunikacyjnych. Modbus TCP jest protokołem silnie wspieranym przez większość najpopularniejszych sterowników programowalnych PLC i paneli operatorskich HMI, przez co jego implementacja nie stanowi żadnego problemów.”},{“component”:”hc_image”,”id”:”jWHof”,”css_classes”:”col-center text-color text-center “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://apone.eu/wp-content/uploads/2019/06/Rys-1-SIONE-ETHERNET.png|400|400|33371017″,”alt”:”Przetwornik SiOne z Ethernet (Modbus TCP).”,”thumb_size”:”medium”},{“component”:”hc_text_block”,”id”:”uzALr”,”css_classes”:”text-justify “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”Pierwszą grupę urządzeń z Ethernet do systemów HVAC, oferowaną przez APONE, stanowią programowalne przetworniki do kontroli parametrów powietrza. Wspomniane urządzenia pomiarowe z serii SiOne, w zależności od wersji, mogą mierzyć wilgotność względną, temperaturę, ciśnienie atmosferyczne, różnicę ciśnień powietrza, stężenie dwutlenku węgla CO2, a również lotne związki organiczne LZO (VOC) i pyły zawieszone (PM). Warto zwrócić uwagę na wybrane modele przetworników, które mierzą jednocześnie więcej niż dwa parametry. Są to między innymi przetworniki mierzące wilgotność, temperaturę i CO2, wilgotność, temperaturę i lotne związki organiczne (LZO/VOC) lub wilgotność, temperaturę i pyłki zawieszone PM. Tego typu kombinacji wielkości mierzonych jest więcej – zapraszamy do zapoznania się z katalogiem produktów SiOne.\nWspomniane wyżej przetworniki, oprócz wspomnianego interfejsu Ethernet oraz funkcji pomiaru wielu wielkości, wyróżnia również:\n”},{“component”:”hc_icon_list_simple”,”id”:”quV8x”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”rows”:[{“component”:”repeater_item”,”id”:”uQn4A”,”icon”:”im-arrow-outright”,”text”:”Wysoka dokładność pomiarów – np. dla wilgotności standardowo ±2.0 %RH lub nawet ±0.8 %RH z zewnętrzną sondą Sens-H.”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”uGCgW”,”icon”:”im-arrow-outright”,”text”:”Możliwość kalibracji przetworników w przyszłości – np. przetworniki mierzące CO2 posiadają funkcję kalibracji w punkcie 400 ppm lub 0 ppm.”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”Ltfnu”,”icon”:”im-arrow-outright”,”text”:”Szeroki zakres pomiarowy – np. istnieje możliwość doboru zewnętrznej sondy wilgotności i temperatury z serii Sens-H, która będzie mierzyła w zakresie -100…+200 *C i 0…100 %RH.”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”Qwc8U”,”icon”:”im-arrow-outright”,”text”:”Funkcja obliczeń psychometrycznych – przetworniki wilgotności liczą dodatkowo punkt rosy, wilgotność bezwzględną, zawartość cząstek pary wodnej, zawartość pary wodnej w suchej masie, ciśnienie pary wodnej, ciśnienie nasycenia pary wodnej i entalpię.”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”CoQTK”,”icon”:”im-arrow-outright”,”text”:”Uniwersalne zasilanie przetworników – wybrane modele (Si-…-HV) mogą być zasilane napięciem w zakresie 11.5…32 VDC lub 24 VAC.”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”PQZnd”,”icon”:”im-arrow-outright”,”text”:”Możliwość wyposażenia w wyjścia analogowe – każdy przetwornik może posiadać nawet trzy w pełni programowalne wyjścia analogowe, które mogą być powiązane z mierzonymi wielkościami lub sterowane via Modbus (w tym trybie przetwornik, oprócz funkcji pomiarowej, pełni rolę wyspy z wyjściami analogowymi).”},{“component”:”repeater_item”,”id”:”2NHKX”,”icon”:”im-arrow-outright”,”text”:”Łatwość parametryzacji przetwornika i implementacji z urządzeniami nadrzędnymi przy użyciu protokołu Modbus TCP (PLC, HMI, PC).”}],”alignment”:”text-left”,”icon_size”:””,”list_style”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_v7OWO”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[]}],”section_settings”:””},”scripts”:{},”css”:{},”css_page”:””,”template_setting”:{“settings”:{“id”:”settings”}},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]}}