Di-xxxD0Ex

Rysunek techniczny

 

Wymiary znajdujące się na rysunku są orientacyjne.