Budowa WiOne

WiOne to seria bezprzewodowych urządzeń do pomiaru wilgotności względnej i/lub temperatury powietrza z funkcją rejestracji pomiarów. Rejestratory te służą do kontroli wilgotności i temperatury w halach produkcyjnych, halach magazynowych, laboratoriach, muzeach. Poniżej przedstawiono schemat oraz tabelę z opisem wyproawdzeń rejestratora WiOne.  Urządzenie jest zasilane bateryjnie (bateria AA, 3.6 V) lub opcjonalnie z zasilacza sieciowego (zależnie od modelu). Przełącznik (oznaczony na schemacie jako 2) służy do uruchamiania rejestracji/transmisji danych, natomiast dioda (oznaczona jako 4) służy do informowania o aktualnym stanie urządzenia (patrz: tabela).


OpisUwagi
1

Złącze serwisowe

Służy do konfiguracji oraz odczytu danych przy pomocy programatora CODAP-UART-M8 lub CODAP-UART-U

2Przełącznik do załączania rejestracji/komunikacji

Przełącznik służący do uruchamia rejestracji/transmisji danych - pozycja ON. W pozycji OFF przełącznika urządzenie (pomimo odpowiedniej konfiguracji) nie rejestruje danych i nie wysyła danych.

3

Złącze baterii/zasilania

Gniazdo baterii AA, 3,6V lub złącze zasilania sieciowego (zależy od modelu)

4

Dioda informacyjna

Dioda informuje o:

  • Podłączeniu interfejsu serwisowego
  • Aktywnym pomiarze
  • Aktywnej transmisji danych

Podczas podłączania urządzenia należy zachować szczególna ostrożność.
Nieprawidłowe podłączenie może doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenie urządzenia oraz podłączonych do niego urządzeń.
Wszelkich podłączeń należy dokonywać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu!