Budowa WiOne

WiOne to seria bezprzewodowych urządzeń do pomiaru wilgotności względnej i/lub temperatury powietrza z funkcją rejestracji pomiarów. Rejestratory te służą do kontroli wilgotności i temperatury w halach produkcyjnych, halach magazynowych, laboratoriach, muzeach. Poniżej przedstawiono schemat oraz tabelę z opisem wyproawdzeń rejestratora WiOne.  Urządzenie jest zasilane bateryjnie (bateria AA, 3.6 V) lub opcjonalnie z zasilacza sieciowego (zależnie od modelu). Przełącznik (oznaczony na schemacie jako 2) służy do uruchamiania rejestracji/transmisji danych, natomiast dioda (oznaczona jako 4) służy do informowania o aktualnym stanie urządzenia (patrz: tabela).


Budowa przetwornika WiOne

WiOne

Opis

Uwagi

Przełącznik do załączania rejestracji/komunikacji

Przełącznik służący do uruchamia rejestracji/transmisji danych - pozycja ON. W pozycji OFF przełącznika urządzenie (pomimo odpowiedniej konfiguracji) nie rejestruje danych i nie wysyła danych.

Moduł komunikacji radiowej

Moduł radiowy 868MHz (zasięg do 300m)

Dioda informacyjna

Dioda informuje o:

  • Podłączeniu interfejsu serwisowego
  • Aktywnym pomiarze
  • Aktywnej transmisji danych

Złącze baterii/zasilania

Gniazdo baterii AA, 3,6V lub złącze zasilania sieciowego (zależy od modelu)

Element pomiarowy

Wymiary i dokładna lokalizacja zależna od wersji przetwornika

Złącze serwisowe

Służy do konfiguracji oraz odczytu danych przy pomocy programatora CODAP-UART-M8 lub CODAP-UART-U


Diody LED

Urządzenia WiOne wyposażone są w dwustanową diodę LED, która sygnalizuje aktualny stan urządzenia. Dodatkowe informację dotyczące wbudowanej diody LED przedstawiono w tabeli poniżej.

WiOne

Opis

Uwagi

LED czerwona (L1)

Zapalona w momencie gotowości urządzenia

LED niebieska (L1)

Zapalona w czasie transmisji radiowej


Zworki konfiguracyjne

Każde urządzenie WiOne wyposażone jest w przełącznik służący do uruchamia rejestracji / transmisji danych - pozycja ON. W pozycji OFF przełącznika urządzenie (pomimo odpowiedniej konfiguracji) nie rejestruje danych i nie wysyła danych.

WiOne

Opis

Uwagi

Przełącznik w pozycji ON

Transmisja i rejestracja danych włączona

Przełącznik w pozycji OFF

Transmisja i rejestracja danych wyłączonaPodczas podłączania urządzenia należy zachować szczególna ostrożność.
Nieprawidłowe podłączenie może doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenie urządzenia oraz podłączonych do niego urządzeń.
Wszelkich podłączeń należy dokonywać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu!