Budowa WiOne

WiOne to seria bezprzewodowych urządzeń do pomiaru wilgotności względnej i/lub temperatury powietrza z funkcją rejestracji pomiarów. Rejestratory te służą do kontroli wilgotności i temperatury w halach produkcyjnych, halach magazynowych, laboratoriach, muzeach. Poniżej przedstawiono schemat oraz tabelę z opisem wyproawdzeń rejestratora WiOne.  Urządzenie jest zasilane bateryjnie (bateria AA, 3.6 V) lub opcjonalnie z zasilacza sieciowego (zależnie od modelu). Przełącznik (oznaczony na schemacie jako 2) służy do uruchamiania rejestracji/transmisji danych, natomiast dioda (oznaczona jako 4) służy do informowania o aktualnym stanie urządzenia (patrz: tabela).


Budowa przetwornika WiOne

Opis Uwagi

Przełącznik do załączania rejestracji/komunikacji Przełącznik służący do uruchamia rejestracji/transmisji danych - pozycja ON. W pozycji OFF przełącznika urządzenie (pomimo odpowiedniej konfiguracji) nie rejestruje danych i nie wysyła danych. Patrz: sekcja Przełącznik Konfiguracyjny Rejestratora WiOne.

Moduł komunikacji radiowej Moduł radiowy 868MHz (zasięg do 300m).

Dioda LED (dwukolorowa) LED czerwona (L1) - ? - zapalona w momencie gotowości urządzenia.
LED niebieska (L1) - ? - zapalona w czasie transmisji radiowej.

Złącze baterii/zasilania Gniazdo baterii AA, 3,6V lub złącze zasilania sieciowego (zależy od modelu).

Element pomiarowy Wymiary i dokładna lokalizacja zależna od wersji rejestratora.

Złacze serwisowe Służy do konfiguracji oraz odczytu danych przy pomocy programatora CODAP-UART-M8 lub CODAP-UART-U.

Przełącznik Konfiguracyjny Rejestratora WiOne

Każde urządzenie WiOne wyposażone jest w przełącznik służący do uruchamia rejestracji / transmisji danych - pozycja ON. W pozycji OFF przełącznika urządzenie (pomimo odpowiedniej konfiguracji) nie rejestruje danych i nie wysyła danych.


  Opis Uwagi

Przełącznik w pozycji ON Transmisja i rejestracja danych włączona.

Przełącznik w pozycji OFF Transmisja i rejestracja danych wyłączona.


Podczas podłączania urządzenia należy zachować szczególna ostrożność.
Nieprawidłowe podłączenie może doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenie urządzenia oraz podłączonych do niego urządzeń.
Wszelkich podłączeń należy dokonywać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu!