Budowa SiOne

Przetwornik z serii SiOne służy do pomiaru wybranych parametrów, takich jak: temperatura, wilgotność względna, ciśnienie atmosferyczne, różnica ciśnień, stężenia dwutlenku węgla (CO2) i/lub sygnał analogowy 0…10V / 0(4)…20mA (zależy od modelu). Poniżej przedstawiono uproszczony schemat oraz tabelę z opisem wyprowadzeń przetwornika SiOne. Do zasilania urządzenia należy wykorzystać zasilacz o napięciu wyjściowym zgodnym ze specyfikacją przetwornika. Podłączenie zasilania odbywa się przy wykorzystaniu listwy przyłączeniowej (znajdującej się pod pokrywą obudowy urządzenia) lub złącza typu DC-JACK (dla wersji Ethernet - znajdującego się na obudowie). Podstawowe parametry przetwornika konfiguruje się przy użyciu zworek konfiguracyjnych (oznaczone jako DIP SW). 


Każdy przetwornik SiOne posiada dwie diody LED, które sygnalizują stan pracy urządzenia (ułatwia pierwsze uruchomienie przetwornika). Opis funkcji diod:  • LED czerwona (L1) - zapalona w momencie podłączenia zasilania przetwornika (światło ciągłe)

  • LED zielona (L2) - zapalona w momencie transmisji danych przez RS-485 (światło mrugające)


ParametrOpis
TB: VZasilanie 11,5…27 VDC
TB: GNDMasa GND (cyfrowa i analogowa)
TB: A, BZłącza interfejsu RS-485
TB: 1Wyjście analogowe nr 1 (dot. wersji Si-…A1, Si-…A2, Si-…A3)
Wyjście przekaźnikowe 1 NC(O) (dot. wersji Si-…P1)
TB: 2Wyjście analogowe nr 2 (dot. wersji Si-…A2, Si-…A3)
Wyjście przekaźnikowe 1 COM (dot. wersji Si-…P1)
TB: 3Wyjście analogowe nr 3 (dot. wersji Si-…A3)
Wyjście przekaźnikowe NO(C) (dot. wersji Si-…P1)
L1Dioda czerwona - sygnalizująca zasilanie
L2Dioda zielona - sygnalizująca transmisję
BTPrzycisk kalibracji sensora CO2 (dot. wersji z funkcją pomiaru CO2)
DIP SWZworki konfiguracyjne typu DIP Switch (adres MODBUS, prędkość RS485, typ wyjścia analogowego)
M8/3Złącze M8 3 pin na obudowie do podłączania czujników (dot. wersji Si-A00…, Si-R00…, Si-R01…)

Podczas podłączania urządzenia należy zachować szczególna ostrożność.
Nieprawidłowe podłączenie może doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenie urządzenia oraz podłączonych do niego urządzeń.
Wszelkich podłączeń należy dokonywać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu!