Budowa SiOne

Przetwornik z serii SiOne służy do pomiaru wybranych parametrów, takich jak: temperatura, wilgotność względna, ciśnienie atmosferyczne, różnica ciśnień, stężenia dwutlenku węgla (CO2) i/lub sygnał analogowy 0…10V / 0(4)…20mA (zależy od modelu). Poniżej przedstawiono uproszczony schemat oraz tabelę z opisem wyprowadzeń przetwornika SiOne. Do zasilania urządzenia należy wykorzystać zasilacz o napięciu wyjściowym zgodnym ze specyfikacją przetwornika. Podłączenie zasilania odbywa się przy wykorzystaniu listwy przyłączeniowej (znajdującej się pod pokrywą obudowy urządzenia) lub złącza typu DC-JACK (dla wersji Ethernet - znajdującego się na obudowie). Podstawowe parametry przetwornika konfiguruje się przy użyciu zworek konfiguracyjnych (oznaczone jako DIP SW). 


Budowa przetwornika SiOne

SiOne

Opis

Uwagi

Przyłącze sygnałowo-elektryczne

TB: V - zasilanie 11,5…27 VDC

TB: GND - masa GND (cyfrowa i analogowa)

TB: A, B - złącza interfejsu RS-485

TB: 1 - wyjście analogowe nr 1 (dot. wersji Si-…A1, Si-…A2, Si-…A3) / wyjście przekaźnikowe 1 NC(O) (dot. wersji Si-…P1)

TB: 2 - wyjście analogowe nr 2 (dot. wersji Si-…A2, Si-…A3) / wyjście przekaźnikowe 1 NC(O) (dot. wersji Si-…P1)

TB: 3 - wyjście analogowe nr 3 (dot. wersji Si-…A3) / wyjście przekaźnikowe 1 NC(O) (dot. wersji Si-…P1)

Diody LED

Dioda czerwona - sygnalizująca zasilanie

Dioda zielona - sygnalizująca transmisję

Element pomiarowy

Wymiary i dokładna lokalizacja zależna od wersji przetwornika

Zworki konfiguracyjne

Zworki konfiguracyjne typu DIP Switch (adres MODBUS, prędkość RS485, typ wyjścia analogowego)


Diody LED

Każdy przetwornik SiOne posiada dwie diody LED, które sygnalizują stan pracy urządzenia (ułatwia pierwsze uruchomienie przetwornika). Opis funkcji diod:

SiOne

Opis

Uwagi

LED czerwona (L1)

Zapalona w momencie podłączenia zasilania przetwornika (światło ciągłe)

LED zielona (L2)

Zapalona w momencie transmisji danych przez RS-485 (światło mrugające)


Zworki konfiguracyjne

Podstawowe parametry przetwornika konfiguruje się przy użyciu zworek konfiguracyjnych (oznaczone jako DIP SW). Konfigurację prędkości transmisji oraz adresu MODBUS RTU należy wykonywać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu. Nowe ustawienia będą aktywne zaraz po podłączeniu zasilania urządzenia. W przypadku zmiany ustawień przy włączonym zasilaniu nowe ustawienia będą aktywne po ponownym uruchomieniu urządzenia. Przełączniki typu DIP Switch zastąpiły zworki konfiguracyjne, które były dostępne w starszych wersjach urządzenia. Ustawienia w starej i nowej wersji przetwornika są analogiczne (OFF = zworka zdjęta / ON = zworka założona). 

SiOne

Opis

Uwagi

Adres MODBUS RTU - konfigurowany za pomocą zworek 1…5

Adres oblicza się według następującego wzoru:
1 + Z1 + Z2*2 + Z3*4 + Z4*8 + Z5*16,
gdzie Zx (x: 1, 2, …, 5) ma wartość 0 (zworka ustawiona na OFF) lub 1 (zworka ustawiona na ON).

Prędkość MODBUS RTU - konfigurowana za pomocą zworek 6…7

9600 bps : Z6 = 0, Z7 = 0
19200 bps : Z6 = 1, Z7 = 0
38400 bps : Z6 = 0, Z7 = 1
57600 bps : Z6 = 1, Z7 = 1
gdzie Zx (x: 6, 7) ma wartość 0 (zworka ustawiona na OFF) lub 1 (zworka ustawiona na ON).

Standard wyjścia analogowego - konfigurowany za pomocą zworek 8…10

Konfiguracja MODBUS : Z8 = 0, Z9 = 0, Z10 = 0
Standard 0…5 V : Z8 = 1, Z9 = 0, Z10 = 0
Standard 0…10 V : Z8 = 0, Z9 = 1, Z10 = 0
Standard 0…20 mA : Z8 = 1, Z9 = 1, Z10 = 0
Standard 4…20 mA : Z8 = 0, Z9 = 0, Z10 = 1
gdzie Zx (x: 8, 9, 10) ma wartość 0 (zworka ustawiona na OFF) lub 1 (zworka ustawiona na ON).
W przypadku konfiguracji zworkami standard wyjścia dla wszystkich wyjść (1, 2 lub 3) ustawiany jest jednakowo.
Podczas podłączania urządzenia należy zachować szczególna ostrożność.
Nieprawidłowe podłączenie może doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenie urządzenia oraz podłączonych do niego urządzeń.
Wszelkich podłączeń należy dokonywać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu!