Budowa PiOne

Przetwornik PiOne, w zależności od wersji może występować w wykonaniu ze złączem M8 lub z wyprowadzonym przewodem z rozszytymi żyłami. W tabeli poniżej przedstawiono opis wyprowadzeń urządzenia. 

Budowa przetwornika PiOne

PiOne

Opis

Uwagi

Wyprowadzenia przetwornika

Przewód: biały - RS-485 B

Przewód: żółty - RS-485 A

Przewód: zielony - masa GND

Przewód: brązowy - zasilanie (4,75…17,00 VDC)

Element pomiarowy

Wymiary i dokładna lokalizacja zależna od wersji przetwornika