Budowa PiOne

Przetwornik PiOne, w zależności od wersji może występować w wykonaniu ze złączem M8 lub z wyprowadzonym przewodem z rozszytymi żyłami. W tabeli poniżej przedstawiono opis wyprowadzeń urządzenia. 

Budowa przetwornika PiOne

  Opis Uwagi

Diody LED
Wersja z przewodem w wykonaniu standardowym:
brązowy - ? - zasilanie (4,75…17,00 VDC)
zielony - ? - masa GND
żółty - ? - RS-485 A
biały - ⚪ - RS-485 B
Wersja z przewodem dla podwyższonej temperatury:
czerwony - ? - zasilanie (4,75…17,00 VDC)
czarny - ⚫ - masa GND
pomarańczowy - ? - RS-485 A
brązowy - ? - RS-485 B
Dotyczy wersji ze zintegrowanym sensorem

Element pomiarowy Wymiary i dokładna lokalizacja zależy od wersji przetwornika.
Dotyczy wersji ze zintegrowanym sensorem

Złącze sondy pomiarowej Zależy od wersji przetwornika.