{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:”Budowa SiOne”,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_base”,”id”:”title-base”,”image”:””,”breadcrumbs”:true,”white”:true}},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_LRhzY”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_text_block”,”id”:”utJbj”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”

Poniżej przedstawiono uproszczony schemat oraz tabelę z opisem wyprowadzeń przetwornika do kontroli parametrów powietrza (wilgotności względnej, temperatury, stężenia CO2 oraz innych) MiOne. Do zasilania urządzenia należy wykorzystać stabilizowany zasilacz o napięciu wyjściowym zgodnym ze specyfikacją przetwornika. Podłączenie zasilania odbywa się przy wykorzystaniu listwy przyłączeniowej, znajdującej się pod pokrywą obudowy urządzenia. Złącza zasilania zostały odpowiednio oznaczone (V+ oraz GND). Do programowania przetwornika należy użyć linii interfejsu RS-485, które zostały odpowiednio oznaczone (A oraz B).

“},{“component”:”hc_separator”,”id”:”rpymK”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”style”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”vZCPC”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Budowa przetwornika MiOne”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_YLfOk”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_4ZfDC”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_OHkZ7″,”column_width”:”col-md-3″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_uOq3N”,”column_width”:”col-md-6″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”rOt2L”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://apone.eu/wp-content/uploads/2021/08/MiOne-1.png|366|600|33380753″,”alt”:””,”thumb_size”:”large”}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_wuusB”,”column_width”:”col-md-3″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_lOjUS”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_Dysr2″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[]},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”oQzLU”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

Opis Uwagi
\n

\n

Przekaźniki Programowalne przekaźniki – dot. wszystkich wersji przetworników MiOne.
\n

\n

Przyłącze elektryczne V – zasilanie 11,5…27 VDC\nGND – masa GND (cyfrowa i analogowa)\nA, B – złącza interfejsu RS-485\nI1, I2 – wejścia analogowe, odpowiednio nr 1 oraz nr 2 (dot. wersji Mi-A00…)\nVS – wyjście zasilania czujników (VS = V+ -0,5V) (dot. wersji Mi-A00…)\n1 – Wyjście analogowe nr 1 (dot. wersji Mi-…A1, Mi-…A2, Mi-…A3) lub\nWejście cyfrowe nr 1 (aktywne stanem wysokim) (dot. wersji Mi-…I3)\n2 – Wyjście analogowe nr 2 (dot. wersji Mi-…A2, Mi-…A3) lub\nWejście cyfrowe nr 2 (aktywne stanem wysokim) (dot. wersji Mi-…I3)\n3 – Wyjście analogowe nr 3 (dot. wersji Mi-…A3) lub\nWejście cyfrowe nr 3 (aktywne stanem wysokim) (dot. wersji Mi-…I3)\nP1, P2 – styki przekaźnika nr 1\nR1, R2 – styki przekaźnika nr 2
\n

\n

Zworki konfiguracyjne Z1, Z2 – zworki do konfiguracji trybu pracy (U/I), odpowiednio dla wejścia\nanalogowego 1 oraz 2 (dot. wersji Mi-A00…).
\n

\n

Diody LED LED czerwona (PWR) – ? – zasilanie przetwornika (światło ciągłe).\nLED zielona (COM) – ? – transmisji danych RS-485 (światło mrugające).\nLED żółta (O1) – ? – stan wyjścia przekaźnikowego nr 1\nLED żółta (O2) – ? – stan wyjścia przekaźnikowego nr 2
\n

\n

Wyświetlacz LCD Wyświetlacz 2-liniowy z funkcją podświetlenia.
\n

\n

Przyciski funkcyjne Wyświetlacz 2-liniowy z funkcją podświetlenia.

“},{“component”:”hc_space”,”id”:”6kDgX”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:””,”height”:”20″},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”E7aSf”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Zworki konfiguracyjne – dot. wersji Mi-A00″,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_text_block”,”id”:”T3ZPq”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”

Przetwornik w wersji Mi-A00… umożliwia podłączenie dwóch zewnętrznych czujników z wyjściem analogowym, napięciowym lub prądowym (posiada dwa niezależne wejścia analogowe: I1 oraz 2). Do ich prawidłowego działania niezbędne jest poprawne skonfigurowanie urządzenia zworkami konfiguracyjnymi. W tabeli poniżej przedstawiono możliwe konfiguracje. Przed przystąpieniem do pracy należy również pamiętać o ustawieniu w urządzeniu odpowiednich współczynników umożliwiających przeliczanie zmierzonego napięcia na wartości wielkości mierzonej przez czujnik oraz ustawienie trybu pracy w Menu urzadzenia.

“},{“component”:”hc_space”,”id”:”ekulL”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:””,”height”:”20″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”dUuOV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

Opis Uwagi
\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

ON
Z1 Z2

\n

Zworki Z1 oraz Z2 rozwarte Zworka Z1 rozwarta – wejście I1 przetwornika MiOne może przyjmować sygnały napięciowe w zakresie 0…10 V.\nZworka Z2 rozwarta – wejście I2 przetwornika MiOne może przyjmować sygnały napięciowe w zakresie 0…10 V.
\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

ON
Z1 Z2

\n

Zworka Z1 zwarta, zworka Z2 rozwarta Zworka Z1 zwarta – wejście I1 przetwornika MiOne może przyjmować sygnały prądowe, w zależności od typu podłączanego urzadzenia – w zakresie 4…20 mA (dla urządzeń w wyjściem prądowym 2-przewodowym), w zakresie 0…20 mA lub 4…20 mA (dla urządzeń w wyjściem prądowym 3-przewodowym).\nZworka Z2 rozwarta – wejście I2 przetwornika MiOne może przyjmować sygnały napięciowe w zakresie 0…10 V.
\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

ON
Z1 Z2

\n

Zworka Z1 rozwarta, zworka Z2 zwarta Zworka Z1 rozwarta – wejście I1 przetwornika MiOne może przyjmować sygnały napięciowe w zakresie 0…10 V.\nZworka Z2 zwarta – wejście I2 przetwornika MiOne może przyjmować sygnały prądowe, w zależności od typu podłączanego urzadzenia – w zakresie 4…20 mA (dla urządzeń w wyjściem prądowym 2-przewodowym), w zakresie 0…20 mA lub 4…20 mA (dla urządzeń w wyjściem prądowym 3-przewodowym).
\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

ON
Z1 Z2

\n

Zworki Z1 oraz Z2 zwarte Zworka Z1 zwarta – wejście I1 przetwornika MiOne może przyjmować sygnały prądowe, w zależności od typu podłączanego urzadzenia – w zakresie 4…20 mA (dla urządzeń w wyjściem prądowym 2-przewodowym), w zakresie 0…20 mA lub 4…20 mA (dla urządzeń w wyjściem prądowym 3-przewodowym).\nZworka Z2 zwarta – wejście I2 przetwornika MiOne może przyjmować sygnały prądowe, w zależności od typu podłączanego urzadzenia – w zakresie 4…20 mA (dla urządzeń w wyjściem prądowym 2-przewodowym), w zakresie 0…20 mA lub 4…20 mA (dla urządzeń w wyjściem prądowym 3-przewodowym).

“}]}]}]},{“component”:”hc_separator”,”id”:”8aXNr”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”style”:””},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_G3yt8″,”column_width”:”col-md-3″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_FR4DR”,”column_width”:”col-md-6″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_code_block”,”id”:”HzlLc”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”003c0069006600720061006d0065002000770069006400740068003d002200350036003000220020006800650069006700680074003d002200330031003500220020007300720063003d002200680074007400700073003a002f002f007700770077002e0079006f00750074007500620065002e0063006f006d002f0065006d006200650064002f0069004800490070006500630057004b00570064005500220020007400690074006c0065003d00220059006f0075005400750062006500200076006900640065006f00200070006c006100790065007200220020006600720061006d00650062006f0072006400650072003d00220030002200200061006c006c006f0077003d00220061006300630065006c00650072006f006d0065007400650072003b0020006100750074006f0070006c00610079003b00200063006c006900700062006f006100720064002d00770072006900740065003b00200065006e0063007200790070007400650064002d006d0065006400690061003b0020006700790072006f00730063006f00700065003b00200070006900630074007500720065002d0069006e002d0070006900630074007500720065002200200061006c006c006f007700660075006c006c00730063007200650065006e003e003c002f0069006600720061006d0065003e”,”language”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_tTum4″,”column_width”:”col-md-3″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[]},{“component”:”hc_separator”,”id”:”xC6Wy”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”style”:””},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_xZ1HA”,”column_width”:”col-md-2″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”nAZ3V”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://apone.eu/wp-content/uploads/2020/09/uwaga.png|106|117|33376793″,”alt”:””,”thumb_size”:”large”}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_KFZfy”,”column_width”:”col-md-10″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_text_block”,”id”:”GoONa”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”content”:”

Podczas podłączania urządzenia należy zachować szczególna ostrożność.
Nieprawidłowe podłączenie może doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenie urządzenia oraz podłączonych do niego urządzeń.
Wszelkich podłączeń należy dokonywać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu!

“}]}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{},”css”:{},”css_page”:””,”template_setting”:{“settings”:{“id”:”settings”}},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]}}