Budowa MiOne

Poniżej przedstawiono uproszczony schemat oraz tabelę z opisem wyprowadzeń przetwornika do kontroli parametrów powietrza (wilgotności względnej, temperatury, stężenia CO2 oraz innych) MiOne. Do zasilania urządzenia należy wykorzystać stabilizowany zasilacz o napięciu wyjściowym zgodnym ze specyfikacją przetwornika. Podłączenie zasilania odbywa się przy wykorzystaniu listwy przyłączeniowej, znajdującej się pod pokrywą obudowy urządzenia. Złącza zasilania zostały odpowiednio oznaczone (V+ oraz GND). Do programowania przetwornika należy użyć linii interfejsu RS-485, które zostały odpowiednio oznaczone (A oraz B).


Budowa przetwornika MiOne

Opis Uwagi

Przekaźniki Programowalne przekaźniki – dot. wszystkich wersji przetworników MiOne.

Przyłącze elektryczne V - zasilanie 11,5…27 VDC
GND - masa GND (cyfrowa i analogowa)
A, B - złącza interfejsu RS-485
I1, I2 – wejścia analogowe, odpowiednio nr 1 oraz nr 2 (dot. wersji Mi-A00…)
VS – wyjście zasilania czujników (VS = V+ -0,5V) (dot. wersji Mi-A00…)
1 - Wyjście analogowe nr 1 (dot. wersji Mi-…A1, Mi-…A2, Mi-…A3) lub
Wejście cyfrowe nr 1 (aktywne stanem wysokim) (dot. wersji Mi-…I3)
2 - Wyjście analogowe nr 2 (dot. wersji Mi-…A2, Mi-…A3) lub
Wejście cyfrowe nr 2 (aktywne stanem wysokim) (dot. wersji Mi-…I3)
3 - Wyjście analogowe nr 3 (dot. wersji Mi-…A3) lub
Wejście cyfrowe nr 3 (aktywne stanem wysokim) (dot. wersji Mi-…I3)
P1, P2 – styki przekaźnika nr 1
R1, R2 – styki przekaźnika nr 2

Zworki konfiguracyjne Z1, Z2 - zworki do konfiguracji trybu pracy (U/I), odpowiednio dla wejścia
analogowego 1 oraz 2 (dot. wersji Mi-A00…).

Diody LED LED czerwona (PWR) - ? - zasilanie przetwornika (światło ciągłe).
LED zielona (COM) - ? - transmisji danych RS-485 (światło mrugające).
LED żółta (O1) - ? - stan wyjścia przekaźnikowego nr 1
LED żółta (O2) - ? - stan wyjścia przekaźnikowego nr 2

Wyświetlacz LCD Wyświetlacz 2-liniowy z funkcją podświetlenia.

Przyciski funkcyjne Wyświetlacz 2-liniowy z funkcją podświetlenia.

Zworki konfiguracyjne - dot. wersji Mi-A00

Przetwornik w wersji Mi-A00… umożliwia podłączenie dwóch zewnętrznych czujników z wyjściem analogowym, napięciowym lub prądowym (posiada dwa niezależne wejścia analogowe: I1 oraz 2). Do ich prawidłowego działania niezbędne jest poprawne skonfigurowanie urządzenia zworkami konfiguracyjnymi. W tabeli poniżej przedstawiono możliwe konfiguracje. Przed przystąpieniem do pracy należy również pamiętać o ustawieniu w urządzeniu odpowiednich współczynników umożliwiających przeliczanie zmierzonego napięcia na wartości wielkości mierzonej przez czujnik oraz ustawienie trybu pracy w Menu urzadzenia.


Opis Uwagi
ON
Z1 Z2
Zworki Z1 oraz Z2 rozwarte Zworka Z1 rozwarta - wejście I1 przetwornika MiOne może przyjmować sygnały napięciowe w zakresie 0...10 V.
Zworka Z2 rozwarta - wejście I2 przetwornika MiOne może przyjmować sygnały napięciowe w zakresie 0...10 V.
ON
Z1 Z2
Zworka Z1 zwarta, zworka Z2 rozwarta Zworka Z1 zwarta - wejście I1 przetwornika MiOne może przyjmować sygnały prądowe, w zależności od typu podłączanego urzadzenia - w zakresie 4...20 mA (dla urządzeń w wyjściem prądowym 2-przewodowym), w zakresie 0...20 mA lub 4...20 mA (dla urządzeń w wyjściem prądowym 3-przewodowym).
Zworka Z2 rozwarta - wejście I2 przetwornika MiOne może przyjmować sygnały napięciowe w zakresie 0...10 V.
ON
Z1 Z2
Zworka Z1 rozwarta, zworka Z2 zwarta Zworka Z1 rozwarta - wejście I1 przetwornika MiOne może przyjmować sygnały napięciowe w zakresie 0...10 V.
Zworka Z2 zwarta - wejście I2 przetwornika MiOne może przyjmować sygnały prądowe, w zależności od typu podłączanego urzadzenia - w zakresie 4...20 mA (dla urządzeń w wyjściem prądowym 2-przewodowym), w zakresie 0...20 mA lub 4...20 mA (dla urządzeń w wyjściem prądowym 3-przewodowym).
ON
Z1 Z2
Zworki Z1 oraz Z2 zwarte Zworka Z1 zwarta - wejście I1 przetwornika MiOne może przyjmować sygnały prądowe, w zależności od typu podłączanego urzadzenia - w zakresie 4...20 mA (dla urządzeń w wyjściem prądowym 2-przewodowym), w zakresie 0...20 mA lub 4...20 mA (dla urządzeń w wyjściem prądowym 3-przewodowym).
Zworka Z2 zwarta - wejście I2 przetwornika MiOne może przyjmować sygnały prądowe, w zależności od typu podłączanego urzadzenia - w zakresie 4...20 mA (dla urządzeń w wyjściem prądowym 2-przewodowym), w zakresie 0...20 mA lub 4...20 mA (dla urządzeń w wyjściem prądowym 3-przewodowym).


Podczas podłączania urządzenia należy zachować szczególna ostrożność.
Nieprawidłowe podłączenie może doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenie urządzenia oraz podłączonych do niego urządzeń.
Wszelkich podłączeń należy dokonywać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu!