Budowa MiOne

Poniżej przedstawiono uproszczony schemat oraz tabelę z opisem wyprowadzeń przetwornika do kontroli parametrów powietrza (wilgotności względnej, temperatury, stężenia CO2 oraz innych) MiOne. Do zasilania urządzenia należy wykorzystać stabilizowany zasilacz o napięciu wyjściowym zgodnym ze specyfikacją przetwornika. Podłączenie zasilania odbywa się przy wykorzystaniu listwy przyłączeniowej, znajdującej się pod pokrywą obudowy urządzenia. Złącza zasilania zostały odpowiednio oznaczone (V+ oraz GND). Do programowania przetwornika należy użyć linii interfejsu RS-485, które zostały odpowiednio oznaczone (A oraz B).


Budowa przetwornika MiOne

MiOne

Opis

Uwagi

Przekaźniki

Programowalne przekaźniki - dotyczy wszystkich wersji przetworników MiOne

Przyłącze sygnałowo-elektryczne

TB: V - zasilanie 11,5…27 VDC

TB: GND - masa GND (cyfrowa i analogowa)

TB: A, B - złącza interfejsu RS-485

TB: I1, I2 - wejście analogowe, odpowiednio nr 1 oraz 2 (dot. wersji Mi-A00…)

TB: VS - wyjście zasilania czujników (VS = V+ -0,5V) (dot. wersji Mi-A00…)

TB: 1 - wyjście analogowe nr 1 (dot. wersji Mi-…A1, Mi-…A2, Mi-…A3), wejście cyfrowe nr 1 (aktywne stanem wysokim) (dot. wersji Mi-…I3, max 26 VDC)

TB: 2 - wyjście analogowe nr 2 (dot. wersji Mi-…A2, Mi-…A3), wejście cyfrowe nr 2 (aktywne stanem wysokim) (dot. wersji Mi-…I3, max 26 VDC)

TB: 3 - wyjście analogowe nr 3 (dot. wersji Mi-…A3), wejście cyfrowe nr 3 (aktywne stanem wysokim) (dot. wersji Mi-…I3, max 26 VDC)

TB: P1, P2 - styki przekaźnika nr 1

TB: R1, R2 - styki przekaźnika nr 2

Zworki konfiguracyjne

Z1, Z2 - zworki do konfiguracji trybu pracy (U/I), odpowiednio dla wejścia analogowego 1 oraz 2 (dot. wersji Mi-A00…)

Diody LED

PWR, COM, O1, O2 - diody sygnalizujące stan pracy urządzenia (PWR - dioda czerwona - zasilanie, COM - dioda zielona - RS-485, O1 i O2 - diody żółte - stany wyjść przekaźnikowych)

Wyświetlacz LCD

2 linie, funkcja podświetlenia

Przyciski funkcyjne

Przyciski do konfiguracji urządzenia z poziomu Menu


Diody LED

Każdy przetwornik MiOne posiada cztery diody LED, które sygnalizują stan pracy urządzenia. Opis funkcji diod:

MiOne

Opis

Uwagi

LED czerwona (PWR)

Zapalona w momencie podłączenia zasilania przetwornika (światło ciągłe)

LED zielona (COM)

Zapalona w momencie transmisji danych przez RS-485 (światło mrugające)

LED żółta (O1)

Odwzorowująca stan wyjścia przekaźnikowego 1 (zapalona = wyjście przekaźnik. załączone)

LED żółta (O2)

Odwzorowująca stan wyjścia przekaźnikowego 2 (zapalona = wyjście przekaźnik. załączone)


Zworki konfiguracyjne

Przetwornik w wersji Mi-A00… umożliwia podłączenie dwóch zewnętrznych czujników z wyjściem analogowym, napięciowym lub prądowym (posiada dwa niezależne wejścia analogowe: I1 oraz 2). Do ich prawidłowego działania niezbędne jest poprawne skonfigurowanie urządzenia zworkami konfiguracyjnymi. W tabeli poniżej przedstawiono możliwe konfiguracje. Przed przystąpieniem do pracy należy również pamiętać o ustawieniu w urządzeniu odpowiednich współczynników umożliwiających przeliczanie zmierzonego napięcia na wartości wielkości mierzonej przez czujnik oraz ustawienie trybu pracy w Menu urzadzenia.

MiOne

Opis

Uwagi

Zworki Z1 oraz Z2 rozwarte

Zworka Z1 rozwarta - wejście I1 przetwornika MiOne może przyjmować sygnały napięciowe w zakresie 0...10 V. 

Zworka Z2 rozwarta - wejście I2 przetwornika MiOne może przyjmować sygnały napięciowe w zakresie 0...10 V. 

Zworka Z1 zwarta, zworka Z2 rozwarta

Zworka Z1 zwarta - wejście I1 przetwornika MiOne może przyjmować sygnały prądowe, w zależności od typu podłączanego urzadzenia - w zakresie 4...20 mA (dla urządzeń w wyjściem prądowym 2-przewodowym), w zakresie 0...20 mA lub 4...20 mA (dla urządzeń w wyjściem prądowym 3-przewodowym). 

Zworka Z2 rozwarta - wejście I2 przetwornika MiOne może przyjmować sygnały napięciowe w zakresie 0...10 V. 

 

Zworka Z1 rozwarta, zworka Z2 zwarta

Zworka Z1 rozwarta - wejście I1 przetwornika MiOne może przyjmować sygnały napięciowe w zakresie 0...10 V. 

Zworka Z2 zwarta - wejście I2 przetwornika MiOne może przyjmować sygnały prądowe, w zależności od typu podłączanego urzadzenia - w zakresie 4...20 mA (dla urządzeń w wyjściem prądowym 2-przewodowym), w zakresie 0...20 mA lub 4...20 mA (dla urządzeń w wyjściem prądowym 3-przewodowym). 

 

wyjściem prądowym 3-przewodowym). 

Zworki Z1 oraz Z2 zwarte

Zworka Z1 zwarta - wejście I1 przetwornika MiOne może przyjmować sygnały prądowe, w zależności od typu podłączanego urzadzenia - w zakresie 4...20 mA (dla urządzeń w wyjściem prądowym 2-przewodowym), w zakresie 0...20 mA lub 4...20 mA (dla urządzeń w wyjściem prądowym 3-przewodowym). 

Zworka Z2 zwarta - wejście I2 przetwornika MiOne może przyjmować sygnały prądowe, w zależności od typu podłączanego urzadzenia - w zakresie 4...20 mA (dla urządzeń w wyjściem prądowym 2-przewodowym), w zakresie 0...20 mA lub 4...20 mA (dla urządzeń w wyjściem prądowym 3-przewodowym). 

 Podczas podłączania urządzenia należy zachować szczególna ostrożność.
Nieprawidłowe podłączenie może doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenie urządzenia oraz podłączonych do niego urządzeń.
Wszelkich podłączeń należy dokonywać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu!