Budowa MiOne

Poniżej przedstawiono uproszczony schemat oraz tabelę z opisem wyprowadzeń przetwornika do kontroli parametrów powietrza (wilgotności względnej, temperatury, stężenia CO2 oraz innych) MiOne. Do zasilania urządzenia należy wykorzystać stabilizowany zasilacz o napięciu wyjściowym zgodnym ze specyfikacją przetwornika. Podłączenie zasilania odbywa się przy wykorzystaniu listwy przyłączeniowej, znajdującej się pod pokrywą obudowy urządzenia. Złącza zasilania zostały odpowiednio oznaczone (V+ oraz GND). Do programowania przetwornika należy użyć linii interfejsu RS-485, które zostały odpowiednio oznaczone (A oraz B).


Każdy przetwornik MiOne posiada cztery diody LED, które sygnalizują stan pracy urządzenia. Opis funkcji diod:  • LED czerwona (PWR) - zapalona w momencie podłączenia zasilania przetwornika (światło ciągłe)

  • LED zielona (COM) - zapalona w momencie transmisji danych przez RS-485 (światło mrugające)

  • LED żółta (O1) - odwzorowująca stan wyjścia przekaźnikowego 1 (zapalona = wyjście przekaźnik. załączone)

  • LED żółta (O2) - odwzorowująca stan wyjścia przekaźnikowego 2 (zapalona = wyjście przekaźnik. załączone)ParametrOpis
PWR, COM, O1, O2Diody sygnalizujące stan pracy urządzenia (PWR - dioda czerwona - zasilanie, COM - dioda zielona - RS-485, O1 i O2 - diody żółte - stany wyjść przekaźnikowych)
LCDWyświetlacz LCD - 2 linie, funkcja podświetlenia
ESC/UP, NEXT, ENTERPrzyciski funkcyjne (do konfiguracji urządzenia z poziomu Menu)
Z1, Z2Zworki do konfiguracji trybu pracy (U/I), odpowiednio dla wejścia analogowego 1 oraz 2 (dot. wersji Mi-A00…)
TB: V+Zasilanie 11,5…27 VDC
TB: GND Masa GND (cyfrowa i analogowa)
TB: A, BZłącza interfejsu RS-485
TB: I1, I2 Wejście analogowe, odpowiednio nr 1 oraz 2 (dot. wersji Mi-A00…)
TB: VS Wyjście zasilania czujników (VS = V+ -0,5V) (dot. wersji Mi-A00…)
TB: 1 Wyjście analogowe nr 1 (dot. wersji Mi-…A1, Mi-…A2, Mi-…A3) Wejście cyfrowe nr 1 (aktywne stanem wysokim) (dot. wersji Mi-…I3, max 26 VDC)
TB: 2 Wyjście analogowe nr 2 (dot. wersji Mi-…A2, Mi-…A3) Wejście cyfrowe nr 2 (aktywne stanem wysokim) (dot. wersji Mi-…I3, max 26 VDC)
TB: 3Wyjście analogowe nr 3 (dot. wersji Mi-…A3) Wejście cyfrowe nr 3 (aktywne stanem wysokim) (dot. wersji Mi-…I3, max 26 VDC)
TB: P1, P2Styki przekaźnika nr 1
TB: R1, R2 Styki przekaźnika nr 2

Podczas podłączania urządzenia należy zachować szczególna ostrożność.
Nieprawidłowe podłączenie może doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenie urządzenia oraz podłączonych do niego urządzeń.
Wszelkich podłączeń należy dokonywać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu!