Budowa HiOne

HiOne to seria bezprzewodowych urządzeń do pomiaru parametrów powietrza z funkcją rejestracji pomiarów. Rejestratory te służą do kontroli wilgotności i temperatury w halach produkcyjnych, halach magazynowych, laboratoriach, muzeach. Poniżej przedstawiono schemat oraz tabelę z opisem wyprowadzeń rejestratora HiOne.  Urządzenie jest zasilane bateryjnie (bateria 3.6 V) lub z zasilacza sieciowego (zależnie od modelu).


Budowa przetwornika HiOne Hi-xxxxx0B

  Opis Uwagi

Element pomiarowy Wymiary i dokładna lokalizacja zależy od wersji rejestratora.

Przełącznik do załączania rejestracji/komunikacji Pozycja ON – rejestracja/transmisja danych załączona.
Pozycja OFF - rejestracja/transmisja danych wyłączona.

Moduł Wi-Fi Standard Wi-Fi: 802.11 b/g/n.

Dioda LED (dwukolorowa) LED czerwona (L1) - ? - zapalona w trybie serwisowym.
LED niebieska (L1) - ? - zapalona w czasie transmisji radiowej.

Złącze serwisowe Służy do konfiguracji przy pomocy programatora CODAP-UART.

Bateria 3,6 V Minimalny prąd (w trybie ciągłym): 500mA.
Podłączana do złącza baterii (➆). Bateria w komplecie.

Złącze zasilania Załącze do podłączenia baterii.


Budowa przetwornika HiOne Hi-xxxxxCS

  Opis Uwagi

Element pomiarowy Wymiary i dokładna lokalizacja zależy od wersji rejestratora.

Przełącznik do załączania zapisu na kartę pamięci Pozycja ON – rejestracja danych na kartę pamięcią załączona.
Pozycja OFF – rejestracja danych na kartę pamięci wyłączona.

Moduł Wi-Fi Standard Wi-Fi: 802.11 b/g/n.

Dioda LED (dwukolorowa) LED czerwona (L1) - ? – tryb pracy: Praca w sieci/Praca w sieci + skrypt.
LED niebieska (L1) - ? – tryb pracy: Punkt dostępowy.
LED fioletowa (L1) - ? – tryb serwisowy (światło ciągłe), rejestracja danych (światło mrugające).

Złącze baterii Gniazdo baterii CR2032. Bateria w komplecie.

Gniazdo karty microSD Gniazdo karty pamięci (microSD). Maks.: 4GB. Karta pamięci w komplecie.

Złącze serwisowe Służy do konfiguracji przy pomocy programatora CODAP-UART.

Przyłącze elektryczne V - zasilanie 11,5…27 VDC
GND - masa GND (cyfrowa i analogowa)
A, B - złącza interfejsu RS-485 – dot. wersji Hi-M00…Podczas podłączania urządzenia należy zachować szczególna ostrożność.
Nieprawidłowe podłączenie może doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenie urządzenia oraz podłączonych do niego urządzeń.
Wszelkich podłączeń należy dokonywać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu!