Wilgotność względna

PRZETWORNIKI WILGOTNOŚCI

Przetworniki wilgotności APONE umożliwiają nie tylko pomiar wilgotności względnej, ale również temperatury powietrza w systemach HVAC, BMS, EMS. Dodatkowo przetworniki wilgotności i temperatury posiadają funkcję obliczeń psychometrycznych, w tym funkcję liczenia temperatury punktu rosy, wilgotności absolutnej, …

Przetworniki wilgotności APONE są wykorzystywane przy monitoringu parametrów powietrza w biurach, laboratoriach (w tym w komorach klimatycznych), halach magazynowych, halach produkcyjnych. Protokół Modbus, dostępny w tych urządzeniach, umożliwia ich łatwą integrację z systemami automatyki w tych budynkach. Różne warianty wykonania (wersje naścienne, przewodowe, kanałowe) pozwalają dobrać odpowiedni przetwornik wilgotności do każdej aplikacji.MIERZONE PARAMETRY

ZAKRES POMIAROWY

DOKŁADNOŚĆ (MAX.)

TYP SENSORA

FILTR SENSORA

WYJŚCIA ANALOGOWE

INTERFEJS

WYŚWIETLACZ

STOPIEŃ OCHRONY