IDAPS

IDAPS

Opis

IDAPS to aplikacja webowa, dedykowane do rozproszonych systemów pomiarowych. Aplikacja umożliwia wizualizację danych on-line (wartości na mapie obiektu, wskaźniki, tabele, wykresy), kontrolowanie mierzonych parametrów (alarmowanie, również przez email / SMS*) oraz rejestrację wyników, alarmów i zdarzeń. Z programem można połączyć urządzenia pomiarowe (czujniki, przetworniki, rejestratory, …) różnych wielkości fizycznych, które wyposażone są w interfejs cyfrowy RS-485 lub Ethernet (obsługiwane protokoły: MODBUS RTU, MODBUS ASCII oraz MODBUS TCP). Podstawową zaletą IDAPS jest intuicyjna obsługa programu (również w języku polskim) z poziomu dowolnego urządzenia (komputer, tablet, smartfon), wyposażonego w przeglądarkę internetową.

IDAPS to dedykowane do systemów monitoringu oprogramowanie instalowane na serwerze Kontrahenta lub w chmurze, umożliwiające obsługę systemu (podgląd danych aktualnych i historycznych, generowanie raportów, …) z dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową, czyli m.in. smartfona, tableta, komputera. Pokazowy system pomiarowy udostępniony na serwerze zewnętrznym – www.idaps.eu (login: test / hasło: test).

Systemy IDAPS umożliwiają:

  • Wizualizację pomiarów w postaci wskaźników, przebiegów, etykiet na mapie obiektu.
  • Rejestrację danych pomiarowych do plików.
  • Generowanie raportów w oparciu o zarchiwizowane dane pomiarowe.
  • Alarmowanie, również poprzez wysyłanie wiadomości e-mail.

Systemy IDAPS stosowane są w różnych branżach, w różnych aplikacjach, gdzie monitoring parametrów powietrza jest konieczny. Najczęściej są to aplikacje związane z:

  • Monitoringiem temperatury w chłodniach.
  • Monitoringiem wilgotności względnej i temperatury w magazynach.
  • Monitoringiem wilgotności względnej, temperatury i/lub CO2 w halach produkcyjnych i magazynowych, gdzie przebywa większa liczba pracowników.
  • Monitoringiem wilgotności względnej i temperatury w komorach klimatycznych i laboratoriach.

Dane techniczne

TYP APLIKACJI

Aplikacja webowa (dane w Chmurze), Aplikacja webowa (serwer, Windows / Linux)

LICZBA WSPIERANYCH URZĄDZEŃ

Współpraca z wieloma urządzeniami, również w sieci

URZĄDZENIA KOMPATYBILNE

Moduły MaxMod, Przetworniki MiMod, Przetworniki SiMod, Urządzenia z interfejesem Ethernet (Modbus TCP), Urządzenia z interfejsem RS-485 (MODBUS), Wskaźniki DiMod

WIZUALIZACJA POMIARÓW

Etykiety z wynikami na grafice (mapie obiektów), Możliwość łączenia urządzeń w grupy, Tabele z wynikami, Wskaźniki z wynikami, Wykresy z wynikami

ALARMOWANIE

Wiadomości e-mail / SMS*, Zmiany w oknie aplikacji

REJESTRACJA ZDARZEŃ I ALARMÓW

Rejestracja alarmów przez systemie, Rejestracja zdarzeń przez systemie

RAPORTOWANIE

Ręczne generowanie raportów (tabela / wykres)

DOSTĘP (UŻYTKOWNIK, HASŁO)

Możliwość ustawienia haseł, Różne poziomy dostępu, Wielu użytkowników

DODATKOWE OPCJE