ADAPS

ADAPS

Opis

ADAPS to aplikacja komputerowa (dot. komputerów z systemem Windows) do systemów monitoringu różnych wielkości, która umożliwia wizualizację pomiarów (mapa obiektów (etykiety na grafice), tabele, przebiegi), archiwizację danych (pomiary, alarmy, zdarzenia) oraz alarmowanie np. o przekroczeniach (również poprzez e-mail). Ze względu na swoją funkcjonalność i wszechstronność program ADAPS idealnie sprawdza się w budżetowych, ale również złożonych systemach monitoringu z wieloma punktami pomiarowymi. Ze względu na możliwe funkcje i właściwości program ADAPS dostępny jest w sześciu wariantach.

 

ADAPS [DEMO]

Darmowa wersja oprogramowania ADAPS, przeznaczona do pracy wyłącznie z jednym urządzeniem (możliwość monitorowania do 9 wielkości mierzonych przez to urządzenie). Poza tym ograniczeniem ADAPS [DEMO] posiada wszystkie funkcje wersji ADAPS [STANDARD].

 

ADAPS [STANDARD]

Najpopularniejsza wersja systemu ADAPS obsługująca do 200 urządzeń pomiarowych z interfejsem RS-485 (MODBUS RTU) i/lub Ethernet (MODBUS TCP). Dane pobrane z urządzeń pomiarowych, informacje o alarmach i zdarzeniach są zapisywane do plików typu *.CSV na dysku, co umożliwia ich późniejszą analizę przy pomocy oprogramowania typu „arkusz kalkulacyjny”.

Program ADAPS [STANDARD] posiada dodatkowe funkcje, w tym m.in. alarmowanie o przekroczeniach lub o błędach komunikacji (również wiadomości e-mail) oraz generowanie alarmów testowych (również wiadomości e-mail). Reprezentacja danych odbywa się w formie tzw. „mapy obiektu”, tabeli wskazań oraz wykresów. Zaletą programu jest również możliwość dodawania użytkowników z różnymi prawami dostępu do programu.

ADAPS – widok panelu MAPA
ADAPS – widok panelu MAPA ADAPS – widok panelu PRZEBIEGI

 

ADAPS [DATABASE]

Ta wersja oprogramowania jest rozszerzeniem wersji ADAPS [STANDARD] o możliwość zapisu danych pomiarowych,alarmów oraz zdarzeń do bazy danych MySQL. Nierozłączną częścią systemu pomiarowego opartego o ADAPS [DATABASE] jest dodatkowa aplikacja (dostarczana bezpłatnie, do uruchamiania na komputerach wszystkich użytkowników systemu) – ADAPS Viewer. Połączenie tych dwóch programów daje możliwość zarówno podglądu bieżących wartości, jak również szybkie generowanie raportów przez wielu użytkowników (z wielu komputerów) jednocześnie. Zamieszczenie bazy danych systemu na zewnętrznym serwerze daje możliwość dostępu do danych z dowolnego miejsca na świecie, co jest równie ważną zaletą ADAPS [DATABASE].

 

ADAPS [WWW]

ADAPS [WWW] to rozszerzona wersja ADAPS [DATABASE], która generuje (z określonym interwałem czasowym, np. co 15 minut) statyczną stronę internetową z tabelą zawierającą aktualne wartości pomiarowe oraz alarmy. Wygenerowana automatycznie strona może być wysyłana przez FTP na dowolne konto hostingowe. Taka funkcjonalność pozwala, niewielkim kosztem, uzyskać opcję podglądu bieżących wskazań z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej (zainstalowanej na komputerze, tablecie, smartfonie). Zaletą opisywanego rozwiązania jest fakt, że nie wymaga ono dedykowanego serwera, a jedynie standardowego konta hostingowego i dowolnej domeny lub subdomeny.

 

ADAPS – ONLINE – przykładowy widok strony wygenerowanej przez ADAPS [WWW]

ADAPS – ONLINE – przykładowy widok strony wygenerowanej przez ADAPS [WWW]

ADPAS [IDAPS]

ADAPS [IDAPS] to wersja programu będąca pomostem pomiędzy siecią urządzeń systemu a oprogramowaniem webowym IDAPS, umożliwiającym obsługę (podgląd danych bieżących i archiwalnych + generowanie raportów). Do głównych zadań aplikacji należy komunikacja z urządzeniami pomiarowymi systemu (pobieranie danych, alarmowania o błędach, …) oraz przesyłanie danych do aplikacji IDAPS (FTP, kopiowanie plików, …). Opis programu webowego IDAPS można znaleźć w opisie. Demo systemu IDAPS jest natomiast dostępne na stronie www.idaps.eu.

 

ADAPS Viewer

ADAPS Viewer to nierozłączna część aplikacji ADAPS [DATABASE], ADAPS [WWW] oraz ADAPS [SCRIPTS], która umożliwia wizualizację aktualnych danych oraz generowania raportów z danych archiwalnych, zapisanych w bazie danych. ADAPS Viewer dostarczane jest bezpłatnie wraz z odpowiednią wersją aplikacji ADAPS i może być uruchamiane na dowolnej liczbie komputerów w firmie. Największą zaletą programu jest jego prostota obsługi, którą cenią użytkownicy. Większość ustawień jest pobieranych z projektu w programie ADAPS ([DATABASE] lub [WWW]), dzięki czemu raporty wygenerowane przez różnych użytkowników systemu są spójne.

 

ADAPS Viewer – podgląd bieżący
ADAPS Viewer – dane archiwalne (PRZEBIEGI) ADAPS Viewer – dane archiwalne (TABELA)
ADAPS Viewer – przykładowy raport w formacie PDF
ADAPS Viewer – przykładowy raport w formacie PDF

 

Zestawienie właściwości systemu ADAPS:

[DEMO] [STANDARD] [DATABASE] [WWW] [IDAPS]
Liczba urządzeń 1 200 200 200 200
Zapis do plików tak tak tak tak tak
Współpraca z bazą danych MySQL nie nie tak tak
Generowanie HTML nie nie nie tak
Współpraca IDAPS nie nie nie nie tak
Funkcjonalność + ++ +++ ++++ +++++
Wymagania systemowe + + + ++ +++
Koszt programu 0 $ $$ $$ $$$
Koszty dodatkowe Hosting / domena (~50 PLN /rok). Można wykorzystać stronę firmową Koszt IDAPS, Serwer dedykowany

Dane techniczne

TYP APLIKACJI

Aplikacja komputerowa (PC, Windows)

LICZBA WSPIERANYCH URZĄDZEŃ

Współpraca z wieloma urządzeniami, również w sieci

URZĄDZENIA KOMPATYBILNE

Moduły MaxMod, Przetworniki MiMod, Przetworniki SiMod, Urządzenia z interfejesem Ethernet (Modbus TCP), Urządzenia z interfejsem RS-485 (MODBUS), Wskaźniki DiMod

WIZUALIZACJA POMIARÓW

Etykiety z wynikami na grafice (mapie obiektów), Możliwość łączenia urządzeń w grupy, Tabele z wynikami, Wskaźniki z wynikami, Wykresy z wynikami

ALARMOWANIE

Wiadomości e-mail / SMS*, Zmiany w oknie aplikacji

REJESTRACJA DANYCH

Rejestracja danych pomiarowych przez system

REJESTRACJA ZDARZEŃ I ALARMÓW

Rejestracja alarmów przez systemie, Rejestracja zdarzeń przez systemie

RAPORTOWANIE

Ręczne generowanie raportów (tabela / wykres)

DOSTĘP (UŻYTKOWNIK, HASŁO)

Możliwość ustawienia haseł, Różne poziomy dostępu, Wielu użytkowników

DODATKOWE FUNKCJE