Opis SiOne

Przetwornik z serii SiOne służy do pomiaru wybranych parametrów, takich jak: temperatura, wilgotność względna, ciśnienie atmosferyczne, różnica ciśnień, stężenia dwutlenku węgla (CO2), lotne związki organiczne (LZO/VOC), pyłki zawieszone (PM) i/lub sygnał analogowy 0…10V / 0(4)…20mA (zależy od modelu). Podstawowe parametry przetwornika konfiguruje się przy użyciu zworek konfiguracyjnych. Przy użyciu programatora (CODAP-RS485) i/lub programu konfiguracyjnego (APConfigPC [SiOne]) Użytkownik może przeprogramować przetwornik (w tym m.in. zmienić standard i wyskalowanie wyjść analogowych, zmienić kolejność wyjść analogowych, wybrać mierzone parametry, …).

( 1 ) – interfejs RS-485 (Modbus RTU) lub Ethernet (Modbus TCP)
( 2 ) – wyjście przekaźnikowe On / Off (programowane) / dot. wybranych wersji
( 3 ) – wyjście 0…5 V, 0…10 V, 0…20 mA lub 4…20 mA (programowane) / dot. wybranych wersji

Przetwornik SiOne posiada interfejs komunikacyjny RS-485 (Modbus RTU) lub Ethernet (Modbus TCP) służący do komunikacji z urządzeniem nadrzędnym (np. PLC, HMI lub komputerem PC). Wybrane modele przetwornika posiadają w pełni programowalne 12-bitowe wyjścia analogowe (w tym programowalny typ (0..5V, 0…10V, 0…20mA lub 4…20mA), wyskalowanie, …). Maksymalnie przetwornik SiOne może posiadać trzy wyjścia analogowe tego typu. Przetwornik SiOne, w miejsce wyjść analogowych, może być wyposażony w przekaźnik małej mocy z konfigurowanym progiem/progami załączenia oraz histerezą.