Opis HiOne Master-1

HiOne Master-1 to odbiornik przeznaczony do współpracy z bezprzewodowymi rejestratorami z rodziny HiOne, dostępnymi w ofercie APONE. Komunikacja między odbiornikiem, a urządzeniami pomiarowymi odbywa się w bezprzewodowej sieci Wi-Fi – system pomiarowy może korzystać z istniejącej już sieci Wi-Fi lub odbiornik może pełnić rolę punktu dostępowego (Access point). Podstawowym zadaniem odbiornika jest odebranie (via Wi-Fi) danych z urządzeń pomiarowych (wyników pomiarów) i przesłanie tych danych do nadrzędnego systemu HVAC, systemu BMS, systemu monitoringu. Liczba urządzeń pomiarowych, które można powiązać z jednym odbiornikiem, nie może być większa niż 8.

( 1 ) – interfejs RS-485 (Modbus RTU)

( 1 ) – Wi-Fi

Wszystkie urządzenia z rodziny HiOne posiadają interfejs komunikacyjny Ethernet WiFi. Odbiorniki HiOne Master-1 posiada również interfejs RS-485 (Modbus RTU), umożliwiający integrację urządzenia z systemami przemysłowymi.