Highlight-Sens-H

  • Pomiar wilgotności względnej i temperatury
  • Ekstremalna dokładność pomiarów
  • Świadectwo wzorcowania w komplecie
  • Interfejs cyfrowy
  • Sonda zasilana z urządzenia współpracującego
  • Różne warianty wykonania