Di-xxxD0Ax

Rysunek techniczny

Wymiary znajdujące się na rysunku są orientacyjne.