Ciśnienie atmosferyczne

W nowoczesnych systemach HVAC oraz BMS coraz częściej pojawia się zapotrzebowanie na kontrolę ciśnienia atmosferycznego w budynkach. Proponowane przez APONE przetworniki klimatu mogą pełnić również funkcję barometru dzięki wbudowanemu czujnikowi ciśnienia atmosferycznego.

Dostępne są przetworniki ciśnienia atmosferycznego, które jednocześnie mierzą wilgotność względną, temperaturę oraz stężenie dwutlenku węgla. Wszystkie dane pomiarowe są dostępne w wybranych rejestrach protokołu Modbus, w które wyposażone są przetworniki APONE.