Budowa WiOne Master

WiOne Master to grupa odbiorników dedykowanych do współpracy z urządzeniami pomiarowymi APONE. Podstawowym zadaniem odbiorników WiOne Master jest odbieranie danych pomiarowych z przetworników i przesyłanie tych danych do nadrzednego systemu HCAC, systemu BMS. Ponizej przedstawiono schematy oraz tabelę z opisem wyprowadzeń odbiorników Wi-MA1 oraz Wi-MA2. 


Budowa przetwornika WiOne Wi-MA1

  Opis Uwagi
Dotyczy wersji Wi-MA1R0A0

Diody LED LED czerwona (L1) - ? - zasilanie przetwornika (światło ciągłe).
LED zielona (L2) - ? - transmisji danych przez RS-485 (światło mrugające).
LED niebieska (L3) - ? - transmisja radiowa (światło mrugające).

Przyłącze elektryczne V - zasilanie 11,5…27 VDC GND - masa GND (cyfrowa i analogowa)
A, B - złącza interfejsu RS-485

Moduł komunikacji radiowej Moduł radiowy 868 MHz.
Dotyczy wersji Ethernet

Złącze zasilania DC-JACK 5,5/2,1mm - V+ (wew.), GND (zew.), 11,5…27 VDC.

Złącze komunikacyjne Złącze RJ-45 do interfejsu Ethernet LAN.


Budowa przetwornika WiOne Wi-MA2

Opis Uwagi

Złącze serwisowe Służy do konfiguracji oraz odczytu danych przy pomocy programatora CODAP-UART.

Gniazdo karty pamięci Gniazdo karty pamięci microSD. Maksymalna obsługiwana pojemność: 4 GB.

Moduł komunikacji radiowej Moduł radiowy 868 MHz.

Złącze baterii Gniazdo baterii CR2032 3V.
Dotyczy wersji RS-485

Przyłącze elektryczne V - zasilanie 11,5…27 VDC. GND - masa GND (cyfrowa i analogowa).
A, B - złącza interfejsu RS-485 (MASTER – do urządzeń pomiarowych).
A*, B* - złącza interfejsu RS-485 (SLAVE – do komunikacji z PC/PLC/HMI).

Diody LED LED czerwona (L1) - ? - zasilanie przetwornika (światło ciągłe).
LED zielona (L2) - ? - transmisji danych przez RS-485 (światło mrugające).
Dotyczy wersji z wyświetlaczem

Wyświetlacz LCD Konfigurowalny wyświetlacz z podświetleniem.
Dotyczy wersji Ethernet

Złącze zasilania DC-JACK 5,5/2,1mm - V+ (wew.), GND (zew.), 11,5…27 VDC.

Złącze komunikacyjne Złącze RJ-45 do interfejsu Ethernet LAN.

Podczas podłączania urządzenia należy zachować szczególna ostrożność.
Nieprawidłowe podłączenie może doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenie urządzenia oraz podłączonych do niego urządzeń.
Wszelkich podłączeń należy dokonywać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu!